Willemspoort Zuid: Laatste deel Paleiskwartier in beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-02-2019 | Gewijzigd op: 06-02-2019
 
 

De toekomstige situatie van Willemspoort Zuid, nieuwbouw op de plaats van de huidige parkeerplaats tegenover de ingang
van het JB-ziekenhuis, dat links ligt. Onderaan niet zichtbaar de polders van de Gement met [wel zichtbaar] de van rechts naar
links lopende Henri Dunantstraat.
Bovenaan- ook niet zichtbaar- de huidige bebouwing van vijf flats op Willemspoort Noord [zie foto's hieronder]. 
Tussen de woon-en zorgflats liggen de kleinere blokkendozen van parkeergarages. Middenin -geen auto's- maar  een groene tuin.
Blauw: vrije sector huur, roze zijn zorgappartemten, links boven [geel] tiny appartementen, links [groen] commerciële ruimten, 
onderaan [beige / bruin] koopappartementen.

tekening © februari 2019, willemspoort bv
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op de parkeerplaats van het Jeroen Boschziekehuis [ten zuiden van de Randweg], komt als slotstuk van de invulling van het Paleiskwartier, een wijk met gediferentieerde woningbouw: hoge en lage flats, zorgflats, meerdere parkeergarages rondom. Dat alles gelegen rondom een groene binnentuin. 
Dit deel Willemspoort Zuid was met aan de andere zijde van de hoofdweg gelegen Willemspoort Noord, bedoeld als een deels zakelijke wijk met bedrijven en diensten die op zorg zouden zijn gericht. Dat plan bleek niet haalbaar.
De nieuw te bouwen wijk met 450 woningen ligt dus dicht tegen de Gement aan, maar met een polder aan de ene kant heeft dit deel zicht op Willemspoort met vijf min of meer hogere flats. 
 
De vijf gereedgekomen flats en bijna gereed gekomen flats
op Willemspoort Noord staan in de zichtlijn van de toekomstige
bouw op Willemspoort Zuid. De bewoners van deze laatste bouw op
het Paleiskwartier hebben enerzijds zicht op de polders in de Gement,
maar anderzijds staande vijf flats op Willemspoort Noord in hun zichtlijn.

foto's © paul kriele, 10 april  [l.] en 19 december 2018.
 


Terug naar boven