Paleiskwartier: geen bioscoop - hotelbouw onzeker

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-07-2009 | Gewijzigd op: 20-03-2014
   
Maquette van het Paleiskwartier, de zuidelijke kop, ooit Belvedère genoemd. Rechts bevindt zich een globale invulling van het project van Credo met hotel, appartementen en een bioscoop. Het Stedelijk Museum zou daar voor moeten wijken.

foto © gerard monté, 25 september 2005.
Een foto van de locatie waar hotel, bioscoop, kantoren en appartementen zouden moeten komen. Het SM's, dat verdwijnt staat rechts midden op de foto. De Arriva remise is ook nog aanwezig links.

foto  © credo, januari 2008.

De groots gebrachte plannen voor een hotel en bioscoop in het Paleiskwartier, die anderhalf jaar geleden nog trots werden gepresenteerd, krimpen door de crisis in. Het  Wolffconcern heeft de bouw van een megabioscoop in Den Bosch laten schieten.  
Het plan 'de Markies', gesitueerd aan de Parallelweg/ Magistratenlaan, waar -nog- het SM's staat, is van Credo Integrale Planontwikkeling. Het bevatte 150 appartementen, 17.000 m² kantoren, een hotel van de Eden Hotelgroep met 130 kamers en een bioscoop van de Wolff Cinema Groep met 1700 stoelen. Dat  bouwplan zou van het Paleiskwartier 'een volwaardig nieuw stuk stadscentrum maken', aldus de krantenkoppen van januari 2008.

De Ponte Palazzo gaat  dit zuidelijk kwartier van het  Paleiskwartier met de Koningsweg verbinden. Die brug gaat nog wel  door dankzij een Rijkssubsidie  om projecten te stimuleren die anders door de crisis om zeep waren geholpen of vertraagd zouden zijn geraakt.
Maar Wolff heeft afgezien van die Megabioscoop en de bouw van een hotel van de Eden Hotelgroep is onzeker geworden.  
 
Kan het SM's in het Paleiskwartier blijven ?
Politiek gezien kan de toekomst van het Stedelijk Museum  alsnog een interessante discussie oplevering nu de dwingende nieuwbouw op de locatie Parallelweg/Magistratenlaan niet doorgaat. Het Stedelijk Museum hoeft niet weg als naast het cancellen van de bioscoopplannen ook het Eden Hotel, waarin de kantoren en appartementen zijn vervat ook niet doorgaat.
Ook al zou de  gemeente plots met andere plannen voor die locatie komen dan nog is er veel voor behoud van het SM's in het Paleiskwartier te zeggen. Zoals de eerder gesuggereerde combinatie met andere opleidingen. Zeker niet eerder door directeur Ivonne Joris uitgsprokenvoorkeur voor die locatie in de voormalige Interpharmgebouwen.

Joris in dienst van de gemeente  kon dat niet publiekelijk uitspreken. Het huidige SM's bevindt zich  -nog steeds- op de meest  ideale plek. Bovedien is het element 'congrescentrum' dat  voor die nieuwbouw aan de Parallelweg/Magistratenlaan nu weer wordt geopperd, achterhaald, doordat Libéma van de oudst overgebleven Brabanthallen een congresfunctie maakt ...
De aantasting van de hisorische -redelijk kleinschalige-  museumtuin langszij de Mortelsteeg, het om zeep brengen van enkele eveneens historische bomen is daarmee ook uit beeld.
Bovendien krijgt  Ivonne Joris meer aansluting met haar mening over de locatie van  het huidige museum en het gebouw waarin het zich bevindt. Een voor een modern museum uitgelezen pand !
Een opgedorngen gebouw  bij het Noordbrabants Museum past daar om eerder genoemde argumenten niet . So wie so ook niet omdat   de verdiepingen te  laag zijn voor grootschalige exposities.

Er is toch  nog een kans voor de locatie Mortelsteeg en dat komt door de sloop van het KPN-gebouw. Daardoor kan een nieuw SM's in de Mortelsteeg [..]   een riante aanblik en entree  krijgen, wat het met de bestaande plannen zeker niet heeft te bieden. Het wordt een markante aanvulling op een nieuw Zuidwalkwartier..


Terug naar boven