Bouwvorderingen hoofdkantoor Ricoh in Paleiskwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2011 | Gewijzigd op: 20-06-2012
Donderdag 21 april 2011 startte met een kleine ceremonie de bouw van het nieuwe Ricoh hoofdkantoor op Belvèdere in het Paleiskwartier. Carl Dona, topman bij Ricoh en Van Bakel van projectontwikkelaar Credo van het Paleiskwartier stortten samen met wethouder Ton van Bussel de eerste fundering, een zogenaamd poertje.
Het elf verdiepingen hoge kantoorgebouw, dat ontworpen is door Studio Herman Hertzberger, meet  11.000 m² vloeroppervlakte. De planning is dat het in het voorjaar van 2013 geheel wordt opgeleverd.
Situatie 20 juni 2012
De steigers en het bouwdoek zijn weg. De gevel met natuursteen komt in het zicht.
foto © paul kriele, 20 juni 2012.

Situatie 31 maart 2012
Nieuwbouw Ricoh gezien vanaf de School voor de Toekomst.

foto © paul kriele, 31 maart 2012.

situatie 23 maart 2012
Vanaf de trein naar Eindhoven genomen op 23 maart 2012.
© paul kriele, 23 maart 2012.
 

situatie 5 maart 2012.
Nu eens een zicht op het in aabouw zijnd hoofdkantoor van Ricoh, maar nu vanaf de Zuidkant,  de Gementkant.

foto © paul kriele, 5 maart 2012.

situatie 25 februari 2012
foto © paul kriele, 25 februari 2012.

situatie op 10 februari 2012
foto © paul kriele, 10 februari 2012.

situatie op 27 januari 2012.
foto © paul kriele, 27 januari 2012.

Situatie op 31 december 2011.
foto © paul kriele , 30 december 2011.


situatie 27 november 2011
Stukje bij beetje groeit  de kolos van het hoofdkantoor van Ricoh in het Paleiskwartier.

foto © paul kriele, 27 november 2011.


situatie 1 november 2011
Zicht op het  bouwproject vanaf het spoorviaduct in de Vlijmenseweg. foto's © paul kriele, 1 november 2011.

Situatie 19 augustus 2011

Zicht vanaf trein op spoor naar Eindhoven.

foto © paul kriele, 19 augustus 2011

Situatie juli 2011.
De parkeergarage is - in ruwbouw - klaar. De bouw begint zich nu boven het maaiveld af te tekenen.

foto © paul kriele, 22 juli 2011.

bericht april 2011

-Boven situatie medio juni 2011.Gezien vanaf de Vlijmenseweg

-Links: Gezicht op de bouwlocatie gezien vanaf de trein.

-Links en boven: Belvedère is de meest zuidelijke hoek van het Paleiskwartier.Op de achterhgrond het KWI-College
.
-Links boven: Het laatste nog te bebouwen deel van  het Paleiskwartier Belvedère, waar ook enkele woontorens zijn gepland.

foto's © paul kriele, 22 april en 21 juni 2011.

Ricoh is een bedrijf in copieer- en printapparatuur. Maar daarmee is onrecht gedaan aan de brede ambities van dit concern dat actief is op gebied van digitalisering van informatielogistiek, ofwel het overnemen van kantoorwerk zoals de boekhouding en facturering. Ricoh is, doordat ze zelf op dit terrein de kennis in huis heeft en in huis toepast, adviseur in het beheer, service en onderhoud van deze informatielogistiek.

De verhuizing van Bolduc op de Herven naar het Paleiskwartier is volgens Carl Dona ingegeven mede uit milieu-overwegingen en het asepct van bereikbaarheid. Den Bosch wil in 2015 klimaatneutraal zij.  Dona is voorzitter van het Bossche Energie Convenant dat bijvoorbeeld strefet naar minder uitstoot van CO2 en andere milieumaatregelen.
De bouw van 'Ricoh Paleiskwartier', dat een prominente plaats gaat innemen aan de nieuwe spoorzone, wordt gerealiseerd door de Bouwgroep Moonen samen met De Bonth van Hulten.Terug naar boven