Inleiding op artikelenreeks Paleiskwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-07-2006 Onder de noemer Paleiskwartier  -  gebruik de zoekfunctie op de openingspagina van de site -  staan feiten, gebeurtenissen en de ontwikkeling in het Paleiskwartier. Dat is de naam voor het gebied tussen station en het Westerpark dat voorjaar 2003 feestelijk werd geopend. De Onderwijsboulevard maakt feitelijk de geografische grens uit. De straat tussen de Vlijmense weg en de Christaan Huygensweg heette oorspronkelijk Sportlaan.

Door de totaal nieuwe bebouwing met voornamelijk scholen, kreeg het tweede deel van de straat al de nieuwe naam Onderwijsboulevard. Recent heeft ook het meer noordelijke deel van de straat de naam Onderwijsboulevard gekregen.
Langszij het spoor kwam als eerste de gebouwen van het Openbaar Ministerie te staan. De grootschalige carré vormige nieuwbouw van Justitie was de aanleiding om het gebied Paleiskwartier te gaan noemen.
De bouw van het Paleiskwartier startte in 1991. De eerste oplevering gebeurde in 1994. Over 10 jaar, als de wijk klaar is, wonen er bij 2300 woningen circa 5.000 mensen.

Het Paleiskwartier gezien vanaf de noordzijde richting zuid-west. Vooraan de Van Lanschottoren links het spooremplacement


foto © brochure Paleiskwartier

De bedoeling van de stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars was dat het Paleiskwartier bij de binnenstad zou gaan horen... Ze erkende niet dat het spooremplacement een duidelijke hindernis zou blijven tussen de stad en Den Bosch West.
De dure oplossing om een stad over -een al dan niet verdiept - spoor te bouwen bleek niet haalbaar....