Voorjaar / najaar bij ondernemers Krullarstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2012 | Gewijzigd op: 27-08-2012
De Krullarstraat is wat in beweging. Er zijn een paar winkeliers die het voorjaar in hun hoofd hebben/hadden, onder wie Pieter Jacobs* en Tedje Steenbergen en ook twee die op de grens staan van een wisseling.

Krullarstraat
-Boven: Slagerij 't Stokpaardje waarvan de bouwschutting de druk aan de gang zijnde verbouwing verschuilt.  
-Rechts: De oude situatie van slagerij 't Stokpaardje van Ted en Krisha Steenbergen
.

foto's © paul kriele, 4 en 16 april 2012.

In de Krullarstraat  zijn ook nog twee standvastige ondernemers: het winkeliersechtpaar Joep en Toosje Persoons op Krullarstraat 7 die er nog niet over peinzen te stoppen en  Hans Besseling van Henri Bloem's Wijnkoperij op nummer 5.

Hans Besseling wordt volgend jaar 65. In het vooruitzicht van zijn pensioen is de Bloem's onderneming wel bezig een opvolger te selecteren. Maar Hans denkt er nog niet aan te stoppen, is zijn reactie op geruchten als zou de zaak te koop staan.
Hans: 'Mijn zoon Daan heeft aangegeven de zaak niet te willen voortzetten. Binnen onze organisatie wordt er daarom serieus en ook erg secuur naar een opvolger voor mij gezocht. Die selectie gebeurt met instemming van alle andere 17 collega-ondernemers.  De kandidaat binnen ons gespecialiseerd bedrijf dient wel met goede papieren te komen. Het gaat hier echt niet om de eerste de beste belegger die interesse in een lucratief winkelpandje zou hebben. Dat kun je je wel voorstellen. Maar ik blijf hier nog wel graag een paar jaartjes werken.'

Rechts het winkeltje 'Table Top' van Joep en Toosje Persoons op nummer 7 en links ernaast - op nummer 9 -het pas gerenoveerde pandje van Juwelier Pieter Jacobs. Henri Bloem'sVinotheek op Krullarstraat 5.

 foto's © paul kriele, 15 en16 april 2012.

Voor artikel  Juwelier Pieter Jacobs  in het nieuw zie artikel dd. 4 april  2012.
Voor aankondiging van de verbouwing van 't  Stokpaarjde zie artikel Ingrijpende verbouwing slagerij Ted Steenbergen dd. 11 februari 2012

Terug naar boven