Monumentenonderscheiding 2014 voor Clemens Bolhaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2014 | Gewijzigd op: 13-05-2015
Op de jaarlijkse bijeenkomst van de stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg maandagavond 8 september 2014  in de De Gruyterfabriek, was naast het programmapunt 'de State of the Monument', de toekenning van de ‘Monumentenonderscheiding 2014’ de climax van de avond. Die prijs viel dit jaar de eer te beurt aan Clemens Bolhaar, directeur van de Brabantse Investerings Maatschappij [BIM]. In de De Gruyterfabriek waren aanwezig, naast vertegenwoordigers van de provincie [Wies van Leeuwen], de gemeente [wethouder Huib van Olden] en de BAM [Hans Meester], bestuursleden van de organiserende stichting, leden van heemkundekringen, mensen uit de bouwwereld en monumentenzorg en vertegenwoordigers van de sponsoren [Rabo, Prins Bernhardfonds en van de voormalige Katholieke Spaarbank].

Gastspreker was Cees Verhagen, die de Zuid-Willemsvaart als hobby en studieproject heeft. De intermezzo’s werden verzorgd door de 16-jarige Lorette Bessem die de wens heeft na het eindexamen muziek aan het conservatorium te gaan studeren.Cees Verhagen een kenner van de Zuid-Willemsvaart
.

foto © paul kriele, 8 september 2014.
Cees Verhagen, die naast zijn werk als chemicus, actief is in de heemkundekringen van Schijndel en Someren, is een kenner van ‘de kanaal’ en heeft er ook een boek over geschreven.
Dit keer beperkt hij zich tot de omleidingen en de impact ervan op de stad. Die omleidingen waren er al bij de aanleg in 1825 en betrof met name de keuze buiten de stad [langs de toenmalige stadsgracht] of door de Muntel.

Tenslotte kwam die keuze uit op de plek waar het kanaal nu nog door de binnenstad loopt en daar zal blijven ook.

Tegenstellingen tussen Rijk en Gemeente, de kosten en het effect op de waterhuishouding rond de stad en richting Land van Maas en Waal, waren onder meer factoren waarom het lang duurde tot een besluit genomen werd en toch voor de binnenstad gekozen werd. Bij die keuze leverde dat in ieder geval geld op voor de gemeente.
Een andere aspect, behorend bij een kanaal, waren de togers, ofwel scheepsjagers , waarvan Verhagen enkele voorbeelden noemde, onder wie Mulder [Hinthamereind] en de hoefsmid Verstappen [ Windmolenbergstraat].
‘We weten weinig af van togers,’ zei Verhagen. ‘Daar zijn mooie verhalen van te vertellen’. Verhagen toonde wel veel afbeeldingen, maar miste een bekende Bossche toger aan Sluis 0: Nieuwkoop, die een togerscafé had met een paardenstal op het erf.

Bij de aanleg van de wijken Muntel en Siberië was er wederom sprake van een omleiding. En dan zitten we nu voor de derde keer met een omleiding die begin 2015 open gaat.


De 16-jarige eindexamenscholier
Lorette Bessem,
die als grote wens een muziekopleiding
aan het conservatorium
heeft, verzorgde de intermezzo's.


foto © paul kriele, 8 september 2014.
 

State of the Momument
Daarop volgde de State of the Monument, uitgesproken door de voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Jan van Heiningen. De voorzitter toonde zich tevreden over het Monumentenbeleid: ‘prima,’ zei hij. ‘Er zijn veel restauraties gebeurd, maar een punt van zorg zijn de interieurs’.
Na dat ‘prima’ volgde kritiek. ‘ Er vallen ook gaten,’ zei Van Heijningen en noemde de nieuwe gevel van Zara, waar niets meer tegen te doen was en de muur die achter Stationsweg 2-4 zou komen. Hoewel het bezwaar daartegen niet is erkend, is het een hek geworden. Dat hek stoort Monumentenzorg ook erg, omdat het niet past bij de bouwstructuur van architect Dony.

Voorzitter van de
Monumentenzorg 's-Hertogenbosch mr. Jan van Heijningen.

Voor de Bossche Monumentenzorg is de nieuwbouw van een theater aan de Parade ‘een dood geboren kind’. Daar maken we een speerpunt van want er zijn betere plaatsen waar een grootschalig gebouw beter tot zijn recht komt, kwaliteit kan uitstralen en niet zijn omgeving hindert,’ aldus Van Heijningen die besloot met de opmerking dat er meer samenwerking met de buurgemeenten moet worden gezocht op het vlak van Monumentenzorg en de Gemeenten dient sterker de regie te nemen

’Het gemeentelijk monumentenbeleid krijgt een 7- , maar als het Theater toch op de Parade komt, een onvoldoende,' besloot van Heijningen zijn 'State of the Monument 2014'.

Monumentenprijs  2014
Het hoogtepunt van de avond werd de toekenning van de Monumentenprijs 2014 aan Clemens Bolhaar. Bolhaar is directeur van de BIM en initiatiefnemer en motor achter de De Gruyterfabriek, waar innovatieve ondernemers en merendeels starters zijn gehuisvest.

Bij deze toekenning noemde de voorzitter de criteria:
Betrokkenheid bij het object, maakt er een verhaal achter, respecteert het als monument, maakt het passend voor innovatieve bedrijven en is zelf voorzitter van de stichting Vestingwerken, ofwel Bolhaar draagt het Monumentenbeleid een warm hart toe. Hij heeft de fabriek gespaard juist in een tijd dat dat niet zo voor de hand lag.'
-Links boven: De uitreiking van de Monumentenprijs 2014
met bijbehorend kunstwerk.
-Boven: Het kunstwerk een keramisch labyrinth van Christine Jetten.
-Links: de Bossche kunstenares
die alom furore maakt Christine Jetten
.

foto's © paul kriele, 8 september 2014.


Monumentenprijs 2014
De prijs is een kunstwerk van Christine Jetten, een al wereldwijde bekende kunstenaar, afgestudeerd aan de Rietveldacademie. Jetten, die zegt veel aan Bolhaar te danken te hebben, heeft een eigen kantoor en werkplaats in de De Gruyterfabriek.
Jetten ontwierp een keramiek in de vorm van een labyrinth. De wendingen stellen een boom voor en de cirkels er omheen zijn een teken van vestingstad,’ zei Jetten.

Bolhaar, die dacht dat hij zelf een programmaonderdeel [verhaal over het complex] moest doen, toonde zich erg verrast: ’Ik ben blij dat dit transferproces is doorgeklonken tot in de stad. Ik ben erg vereerd met jou als de kunstenares van deze prijs’.

Terug naar boven