Jan van Heijningen Monumentenzorg: Niet op je lauweren gaan rusten !

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-09-2017 | Gewijzigd op: 07-09-2017

In zijn jaarlijkse reden ‘State of the Monument’, als voorzitter van de stichting Monumentenzorg  ’s-Hertogenbosch,  pleitte Jan van Heijningen om de St. Cathrienkerk  te hergebruiken tot behoud van dit waardevol monument, bijvoorbeeld voor concerten en manifestaties.Ook  vraagt de voorzitter wat betreft het theater voor een nieuw programma van eisen voor een toekomst bestendig theater dat aansluit bij de wensen van de Bosschenaar. Voer er eerst eens  echt debat over!, zegt Van Heijningen.

Wat de Stichting ook zorgen baart zijn de zieke bomen op de Parade  en de groeiende terrassen op het plein. Waarom blijft het zo stil rond het ingestorte pand Mark 33 van Pearle?, vraagt spreker zich af.  Allemaal zaken die wij vorig jaar ook al hebben genoemd, maar nog  steeds niet zijn opgelost. En wat betreft het Sint Jansmuseum /de Bouwloods? Dat gebouw doet geen recht aan de mogelijkheden op die plek en de kans er een toonaangevend museum neer te zetten. En hoe zit het met het Justitiecomplex?

Tot slot vraagt  Van Heijningen aandacht voor de waterpoort tegenover de Citadel en pleit hij voor  de vestiging van een vesting-en watermuseum in het Kruithuis.

‘Het ziet er goed uit,’ zegt Van Heijningen aan het slot, en we zijn blij met verstandige bestuurders[..], maar ze moeten wel meer doen dan op hun lauweren te rusten[..].

Jan van Heijningen voorzitter
van de stichting Monumentenzorg 's-Hertogenbosch.foto © paul kriele, 6 september 2017.
..............................................................................................................................
 
Wethouder Huib van Olden
zegt nog steeds bezig te zijn met
de objecten die Van Heijningen in
zijn 'State of the Monument' noemde
..
 

In een reflectie antwoordde wethouder, voor onder meer cultuur, Huib van Olden, dat wij geenszins op onze lauweren rusten. Er is nog veel aan de gang en te doen ! Van Olden noemde wat voorbeelden waar de gemeente en  hij mee bezig is, zoals de Cathrien en het theater. ‘We willen wel een theater voor onze samenleving. We hebben een Matrix-20 theater nodig. Er is een budget gemaakt voor het Sint Jansmuseum. Ja, het gebouw mag er echt wel anders uit gaan zien. Een ontsluiting aan de Noordkant van de kerk is buitengewoon wenselijk. En ook het museum te verbinden met de rest van de stad !, aldus Van Olden.
Hierna werd de Monumentenprijs uitgereikt.  zie MonumentenprijsTerug naar boven