Monumentenprijs voor duo Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-09-2017 | Gewijzigd op: 07-09-2017

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Monumentenzorg ’s-Hertogenbosch, waar voorzitter Jan van Heijningen zijn ‘State of the Monument’ uitspreekt,  is het ook traditie dat  de Monumentenprijs wordt uitgereikt.

Die werd toegekend aan het duo Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel van het gelijknamige architectenbureau vanRoosmalenvangessel.nl.

De architecten Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel met de Monumentenprijs, een  kunstwerk van Christine Jetten [hieronder op de foto].

 
Voorzitter van de stichting Bossche Monumentenezorg  Jan van Heijningen en Christine Jetten. Zij geeft een uitleg bij het  door haar ontworpen kunstwerk met vormen en elementen die verwijzen naar de stad Den Bosch

foto's © paul kriele,  6 september 2017.
............................................................................................................................

Vooruitlopend op deze ceremonie, waar het duo een kunstwerk,  een keramiek labyrint van de Bossche kunstenaar Christine Jetten kreeg uitgereikt,  gaf Van Roosmalen in een videopresentatie een inzicht onder  de titel ‘19 jaar in 29 minuten’ van de door zijn bureau ontworpen werkzaamheden die gedurende die periode aan de vestingwerken rond de oude binnenstad zijn verricht.

De '19' slaat terug op de verschijning van het ontwikkelingsplan ’Versterkt Den Bosch’ in 1999. Dat was niet alleen een restauratieplan, maar het moest ook iets toevoegen aan  de toekomst van de stad, waarbij historie als inspiratiebron voor innovatieve oplossingen diende. Doel was om de vestingwerken meer zichtbaar en meer leefbaar te maken.

Maar daaraan voorafgaand,  zo bleek uit Van Roosmalens presentatie, behoren planvorming en bouwhistorisch,  archeologisch en ecologisch onderzoek en soms ook bijsturing van de plannen. 

Onder de objecten die Van Roosmalen noemde,  behoren onder meer de bekende  parkeergarage St.Jan, en nabije stadswalzone, een overbruggend voetpad bij de Grote Hekel, Bastionder, een doorvaart in de Kruisbroedershekel,  Mariabastion en Bolwerk Sint Jan. 


Zie ook het artikel over de 'State of the Monument'door Jan van Heijningen dd. 6 september 2017.Terug naar boven