Gouden Speld voor JanvanderEerden & HermanvandenHeuvel

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-05-2012 | Gewijzigd op: 21-05-2012
Vanavond -15 mei 2012 - werd in de Bouwloods aan twee verdienstelijk leden van de Stichting Monumentenzorg 's-Hertogenbosch de Gouden Speld uitgereikt. Dat deed voorzitter Jan van Heijningen voor een klein gezelschap van betrokkenen met een korte toelichting over de geschiedenis van de stichting  en over de verdiensten van de twee te lauweren leden, te weten Jan van der Eerden en Herman van den Heuvel.

Het echtpaar Van der Eerden [l.] en Van den Heuvel op de eerste rij in de bouwloods in afwachting van de dingen die komen gaan.

foto's © paul kriele,15 mei 2012.
De voorzitter van de Stichting Monumentenzorg 's-Hertogenbosch reikte in de bouwloods op 15 mei 2012 aan twee vertrekkende bestuursleden, Jan van der Eerden en Herman van den Heuvel de Gouden Speld uit voor hun verdienste voor de stichting en voor de stad.

Van Heijningen sprak over de verdiensten van Van den Heuvel die in 1991 bestuurdslid werd, maar ook al bestuurslid en [vice-] voorzitter was geweest van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, waarvan hij in1998 erelid werd.
'Als mede-initiatiefnemer van de Monumenten Belangenorganisatie heeft Van den Heuvel zich sterk gemaakt om de Parade tot archeologisch monument te verklaren, waardoor ons een concertzaal op die plek bespaard is gebleven.
Van den Heuvel was steeds gedreven door het belang van Monumenten en het Erfgoed. Daarin toonde hij zich  heel strijdbaar, in welke positie hij onder meer streed voor behoud van de Sint Pieter.
Maar dat is helaas niet gelukt.
Dankzij de persoon die je bent  en de strategie die je nastreeft en de schouderklopjes die je geeft, waardoor je mensen in hun waarde laat, kom je tot een besluit dat door de omgeving gedragen wordt, 'sprak de voorzitter.
Daarop refereerde Van Heijningen aan het militaire verleden van de kandidaat: 'In je rug aangevallen worden is dodelijk, maar dat kan je ook in een stichting gebeuren .[Van Heijningen sprak uit ervaring..] 
Vervolgens noemde van Heijningen de verdienste van Van den Heuvel voor het behoud van Crevevcueur en voor zijn inzet voor een verantwoorde ontwikkeling van het GZG-terrein.
'Je hebt je meer dan 20 jaar ingezet voor onze stichting en voor het monumentaal Erfgoed. Daarbij heb je niet de belangen van onze partners uit het oog verloren. Dat is de reden dat het bestuur heeft gemeend jou de Gouden Speld toe te moeten kennen.'De bijzondere Gouden Speld voor de bijzondere verdienste van Herman van den Heuvel voor diens inzet voor het belang en behoud van het Bossche Erfgoed.

foto © paul kriele, 15 mei 2012.

Van den Heuvel: ''t is zo gekommen en 't  is allemaol zo gelôôpe,' zeggen ze in DenBosch .
Daarna ging Van den Heuvel terug naar zijn militaire loopbaan waar hij bij de Koninklijke Landmacht school heeft gehad.
'Daar heb ik geleerd te werken in teamverband:  door samen te werken kun je iets bereiken.
Aan die filosofie heb ik me steeds gehouden: je bereikt pas iets als je mensen in een goede vestandhouding bij elkaar brengt. 
Ik kwam in de jaren 60 naar Den Bosch. Toen was het hier een puinhoop: verpauperde wijken, sloop van volksbuurten, bouwvallige monumenten en een verwaarloosde Binnendieze.
Ik dacht er moet iets gebeuren. Ik voelde de passie en de gedrevenheid iets te doen. Als voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, waarvan Hein Bergé commissaris was, vond ik er mijn terrein.
In dat verband hebben we met Wim Oostveen de uiteindelijke verbinding gelegd tussen de Heemkunde en de Monumentenbelangenorganisatie en de stichting Monumentenzorg 's-Hertogenbosch.'

En dan wordt Van den Heuvel wat emotioneel: 'Ik zie dit als een soort afwijking een ziekte.  Den Bosch heeft een naam hoog te houden. Soms betreur ik het als ik zie wat er niet meer is,  zoals de stadspoorten, die door Napoleon zijn afgebroken. Er is een hele serie steden die wel een dergelijke oude poort hebben en Den Bosch dan,..?

En tot slot: ' Ik heb het met plezier gedaan. Ik zou best  langer willen doorgaan, maar mijn gezondheid heeft me flink op de vingers getikt.'


Meer over Herman van den Heuvel, zie artikel dd. 8 april 2011 bij afscheid als voorzitter van het Oeteldonks Gemintemuzejum.

Jan van der Eerden

Voor Jan van der Eerden een Gouden Speld van de stichting  Monumenten zorg 's-Hertogenbosch waarvan hij al vanaf 1962, dus 50 jaar, lid is.

foto © paul kriele, 15 mei 2012.

Jan van Heijningen: 'Met Jan van der Eeerden komen we bij de mensen van het eerste uur. Zijn huis in de Verwersstraat is zijn kasteel. Daar duidt ook het  donjon op in het bovenlicht en de naam 'In Sichem'.

Jans houding getuigt van respect en betrokkenheid bij de stad en bij de geschiedenis van de stad en haar Erfgoed. 
De geschiedenis laat belangrijke sporen na.  Jans voorvaders waren bouwers, aannemers of architect, zoals Stuyt die de St.Cathrien heeft gebouwd en Floris Wiegerinck  het Willem Alexanderziekenhuis.
En Jan van der Eerden heeft bijgedragen aan de bouw van [Bossche] stadswijken en ontwerpen voor woningen. Vele restauraties staan op zijn naam. Dit oudste lid van de Stichting  Bossche Monumentenzorg heeft met zijn werk sporen nagelaten van Vlissingen tot Apeldoorn.
In de stad zijn ondermeer van zijn hand restauraties van Huyze De Put in het Eerste Korenstraatje en het pand Adelmeijer op de hoek Markt/ Ridderstraat. Maar ook het ontwerp van tientallen winkels van Van Haaren . Kortom Jan is een vakman van formaat.
Deze mede-oprichter van Beter Bestuur was de stille kracht en de bedenker van de meeste zaken. Dankzij het duo Jan van der Eerden en Hein Bergé is de Binnendiez,e behouden gebleven. Daarnaast heeft hij ook enkele boeken geschreven o.a.  over de middel eeuwse stad en over de Put op de Markt. Dat bewijst dat het hem ook om het verhaal gaat  achter het Erfgoed.
Ondanks zijn leeftijd staat er weer een nieuw boek op stapel. Jan is nog steeds strijdbaar. Hij is een van de pijlers waarop de stichting Monumentenzorg 's-Hertogenbosch steunt. Voor zijn verdiensten als bestuurslid reik ik hem de Gouden Speld uit,' sprak Jan van Heiningen.
De zich hierbij onthutst tonende Jan van der Eerden was met  het motief voor een eerbetoon aan Herman van den Heuvel en daaropvolgende een reguliere vergadering naar de bouwloods gehaald en had daarom geen speech voorbereid.

Architect Jan van der Eerden niet, maar Herman van den Heuvel stopt met zijn bestuursfunctie.
Meer over Jan van der Eerden zie artikel Berichten over Jan van der Eerden artikel dd. 15 februari 2008.

Terug naar boven