Peter Verhagen, een menselijk monument, gehuldigd

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-09-2013 | Gewijzigd op: 19-09-2013
Vanavond, donderdag 12 september 2013, werd in het Bestuurscentrum, als inleiding op de Open Monumentendag van zaterdag a.s., na afloop Peter Verhagen gehuldigd.

Verhagen [een van dé..V’s] werd voor zijn onaflatende inzet voor het Bossche monument [welk dat ook is], maar met name voor de Binnendieze, geëerd met de Monumentenprijs 2013.
Die prijs is ingesteld door de stichting Monumentenzorg ’s-Hertogenbosch. Verhagen ontving een labyrinth van kunstenaar ChristineJetten.

Peter Verhagen, voorman van de restauratie van de Binnendieze en ook een meer dan betrokken man bij de vestingwerken en het  historisch verhaal daarover.


foto © paul kriele,19 september 2013.

Verhagen [*Den Bosch,1941] was vanaf 1964 ambtenaar bij de gemeente, eerstens bij civiel/technische werken, daarna met aandachtsgebied wegreconstructies en rioleringen en tenslotte de Binnendieze, waar hij vanaf 1996 tot aan zijn pensioen in 2006 projectleider is geweest.
Verhagen is ook al jaren docent bij Boschlogie met aspect Binnendieze.

Peter Verhagen bij de Zevensteense brug in de Orthenstraat. Een van de oudste Binnendiezebruggen staat op de nominatie gerestaureerd te worden.

foto © paul kriele, 7 september 2012.

Met de Monumentenprijs eert de stichting- in het algemeen diens inzet voor het behoud van Bossche monumenten. ‘De luis in de pels Verhagen,’ zo schrijft voorzitter Jan van Heijningen,’ overschrijdt zelfs het professionele in zijn arrangement. Enthousiast, doelgericht, doortastend en met grote kennis van zaken. Van Heijningen geeft als voorbeelden: de restauratie van de Binnendieze, de aanzetten tot restauratie van de vestingwerken, de reconstructie van het puthuis op de Markt waarvan, zoals uit de vergunning blijkt, de realisatie [inclusief Mariakapel aanstaande is en tot slot voor de toekomst, de educatieve herbouw van de Vughterpoort.

Maar de Bosschenaar, die een paar jaar geleden Helvoirt voor Haaren verwisselde, is nog steeds met de pen en de mond… actief. Zijn meesterwerk is het lijvige boek De Binnendieze [ september 1998], met als ondertitel: 800 jaar geschiedenis, 25 jaar restauraties. Maar er zit nog meer aan te komen: De vastlegging van een onderzoek welke Bosschenaren hebben deelgenomen aan veldslagen.

zie de site van de Stichting Monumentenzorg ´s- Hertogenbosch

Terug naar boven