Aangeslagen raad en bezoekers na bewonersverslag inval Deutersestr.

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2014 | Gewijzigd op: 17-04-2014
In de raadszaal hebben op donderdagavond 17 april 2014 een aantal bewoners van het kampje in de Deutersestraat hun relaas gegeven van de gewelddadige, ook als buitenproportioneel aangemerkte, inval door Justitie, politie en defensie en fiscus, die op 31 oktober 2013 plaats vond. Er vielen woorden als ‘schokkend’ en , ‘onmogelijk dat dit nu en in ons land nog gebeurt… Onwaardig!’, zo sprak Ben Wagemakers van het CDA.

Die traumatische ervaring –ook voor kinderen- konden enkele van hen niet zelf verwoorden en droegen dat aan een familielid over.
Dat individueel verslag raakte niet alleen de bezoekers in de raadszaal, maar ook de raadsleden van alle fracties tot zelfs –hoorbaar- burgemeester Ton Rombouts. Die zegde op verzoek van de raadsleden toe dat er een Integraal verslag volgt van het hoe en waarom van de inval. Dat hij een buitenstaander aanstelt die via interviews vast moet gaan leggen of uit is gekomen wat hij beloofd heeft en dat alle aandachtspunten rond de kinderen zo verloopt zoals hij dat heeft opgedragen. Hier moest Rombouts toegeven dat de gemeenschap een in zichzelf gekeerde cultuur kent en dat het begrijpelijk is/was dat zij hulp van buiten,toen en nog steeds –afwijst en mensen heeft weggestuurd.

>> Voor een integrale neerslag van de inspreekbeurten van de bewoners  zie Deutersestraat

De publieke tribune was voornamelijk gevuld met families van het woonwagenkampje aan de Deutersestraat.
Op de linker foto middenin de belangenbehartiger van de bewoners Tom de Booij.
foto's © paul kriele,  17 apri 2014.

Rombouts gaf nogmaals aan dat ook al is het geen taak van ons de bewoners te helpen In dat opzicht wil ik graag voldoen aan het begrip ‘de burgervader van Den Bosch’. Lisette van der Swaluw [PvdA] zei over die nazorg, dat ze alle vertrouwen had in het handelen van Rombouts.’ En als reactie op wie waarvoor verantwoordelijk is: ’De raad is er om de rol van de burgemeester te controleren.’

   
Emotionele en diep traumatisch getinte verslagen van bewoners van de Deutersestraat nav de inval op 31 oktober 2014 in hun kampje in Deuteren.

foto's © paul kriele, 17 april 2014.
-Links: Tom de Booij aan het spreekgestoelte en daarachter Popke en Antje Brummer- Offenberg, welke laatste ook voor de getraumatiseerde Gerrit Brummer sprak.
-Hierboven: de jongste, de 13-jarige bewoner Hannes Brummer en diens moeder Sjenieke Resmann
.

Vervolg Rombouts
En er volgt, omdat Rombouts zelf niet voor Veiligheid en Openbare Orde [TaskForce] –niet alleen- verantwoordelijk is, maar minister Ivo Opstelten, een verzoek aan de hoofdofficier van Justitie om met de bewoners over die aspecten [zoals buitenproportionele inval] een gesprek aan te gaan.
Rombouts heeft zelf de afgelopen dinsdag 15 april, op initiatief van Paul van de Krabben, met de bewoners een onderhoud gehad over de effecten van de inval en de traumatische ervaringen van de bewoners.

Maar de raad, met name Eric de Rooij van Groen Links en namens Knillis vroeg nogmaals om een integraal verslag [‘ ..van de totale actie’] opdat zij als volksvertegenwoordigers op de hoogte moeten zijn wat er nu precies is gebeurd en waarom.
Wij zijn er voor alle burgers, ook voor de bewoners van het woonwagenkamp aan de Deutersestraat. ‘Moeten we als gemeente,’ zo stelde De Rooij kritisch, ‘nog met een dergelijke actie van Justitie en defensie mee willen doen?’
Rombouts vroeg zich na afloop af waarom de bewoners nog geen klacht bij het OM hebben ingediend? Immers het OM stuurt de politie aan en voor de Openbare Orde de burgemeester. Hier is de minister , ook als korpsbeheerder van politie, de verantwoordelijke.
In ieder geval volgt er een integraal verslag van de actie en een rapport van een buitenstaander [voormalige ambtenaar op] over wat door burgemeester Rombouts is beloofd.


Terug naar boven