Woordvoerder kampbewoners, Tom de Booij door parket wacht vastgezet

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2014 | Gewijzigd op: 20-05-2014
Maandag namiddag 19 mei 2014, om even over 5 uur [kantoorsluiting rechtbank] is de belangenbehartiger van de woonwagenbewoners van het kampje aan de Deutersestraat, de bijna 90-jarige Tom de Booij, door de parketwacht van het Paleis van Justitie meegenomen voor arrest ivm lokaal vredebreuk. De Booij gaf toe zelf op deze act, want daar leek het wel, rond de vastzetting te hebben aangestuurd.

 
 Na wat schikkingen imv zijn gesteldheid..  ging pas tegen half 6 maandag 19 mei 2014 dr.  Tom de Booij met de parketwacht mee naar de arrestantenwagen.

foto's © paul kriele, 19 mei 2014.
Onder applaus van de, soms tot tranen bewogen, familie Brummer, werd hun belangenbehartiger. oud hoofd medewerker van de Universiteit van Amsterdam, Tom de Booij afgevoerd uit het Paleis van Justitie.

‘Met het gesprek met Rombouts en de hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen, was ik er niet gerust op, sprak De Booij, die vaker de overheid op de huid heeft gezeten. Daarom ben ik naar de infobalie van de rechtbank gestapt om een versnelling van de voortgang van de rechtszaak –na de inval van 31 oktober 2013 - tegen de kampbewoners te pleiten. Maar daar kreeg ik geen gehoor.’ Vervolgens stapte De Booij naar de kelders van het Paleis om er tot 5 uur te blijven zitten in zijn voornemen het gebouw niet vrijwillig te verlaten. ‘Bovendien neem ik met deze daad zelf de regie in handen en wordt ik de officier van Justitie en niet Bart Nieuwenhuizen...’
dr. Tom de Booij die al heel wat zaakjes tegen de
overheid heeft gestreden en nu zijn tanden vast bijt in de achtergronden en effecten van de grote inval in het kampje in de Deutersestraat op 31 oktober 2014.


foto © paul kriele, 17 april 2014.

‘Dit is mijn wapen tegen de officier van Justitie,’ aldus De Booij in zijn uitleg aan de door hem opgetrommelde pers, die ondanks een verbod, alom in het gebouw opnamen maakte. Dat deed ook de familie, die geen camera in de rechtbank mocht meenemen. Maar dat vastleggen gebeurde dus toch via Ipad en smartphones.
Na driemaal gevorderd te zijn, zoals de wet voor schrijft; door beveiligingsambtenaar Strik, door mevrouw Messer als bestuurslid Rechtbank Oost-Brabant en tot slot door mannen van de parketwacht werd De Booij aangezegd te vertrekken. Bij het derde verzoek weigerde De Booij nog steeds, waarop hij -moeizaam, vanwege bepaalde gebreken, die op het toilet moesten worden opgelost….,- werd ingerekend. Dat gebeurde onder applaus van enkele tot tranen toe bewogen woonwagenbewoners, onder wie de Brummers.

Via de catacomben van het Paleis van Justitie werd de voormalig universiteitsmedewerker door vier parketwachters naar een arrestantenwagen geleid.


Terug naar boven