Rapport Inval Deutersestraat lijkt op excuus

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-08-2014 | Gewijzigd op: 27-08-2014
Al is het rapport over de Inval door FIOD, politie en defensie in het kampje aan de Deutersestraat in de ‘vooruitblik’ waarschuwend naar de officials, het lijkt ook wel op een excuus voor het optreden.
Met name naar het effect op kinderen en baby’s van een massale [manschappen] inval staat er een waarschuwing.*
‘De opvang van de kinderen is zorgvuldig voorbereid en volgens het draaiboek uitgevoerd,' zegt het rapport. 
Pleitbezorger van de bewoners Tom de Booij met achter hem Popke en Gerrit Brummer.

foto's © paul kriele, 17 april 2014. 
Inspraakuurtje bij de Commissie Bestuurszaken waar voor de bewoners kampje Deutersestraat gelegenheid  werd gegeven voor hun commentaar op de invalprocedure. Rechts o.a. de Brummers met Popke rechts.

Ook gaat het rapport in op de nazorg [adequate opvang’], die door burgemeester Rombouts sterk werd benadrukt, ook nog eens achteraf in zijn toelichtingen. Maar doordat over die aanpak van zorg geen duidelijkheid bestond, is daar ook wel het e.a.a. de mist in gegaan. Bij de bewoners zijn de meningen begrijpelijkerwijs gekleurd.
‘Maar’,… zegt het rapport, ‘door de instanties is naar beste eer en geweten gehandeld…’. ‘Er zijn wel een paar verbeterpunten..[over die inval] aan te brengen’, luidt de slotsom van mr. Peter van Leeuwen van de gemeente.

*Naast 6 kinderen werden er 23 volwassenen aangehouden. Bij de inbeslagname van 31 oktober 2013 nam de politie auto’s, caravans, antiek en € 3,5 ton geld mee.