Gemeente: toch afsluiting Oeterselaan tbv grotere speeltuin

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2020 | Gewijzigd op: 11-11-2020

De commotie die over en weer in Deuteren ontstond door de afsluiting van de Oeterselaan vanwege de verruiming van de speeltuin [twee en een half maal zo groot..] is door B&W na veel overleg beslist in een afsluiting van de straat.

De afsluiting voor auto’s en bromfietsen gaat door omdat:
-de daarover geïnformeerde raad er mee heeft ingestemd
-er een procedure van inspraak en informatie is doorlopen
- het totaal aantal parkeerplaatsen gelijk blijft
-er een partij inwoners van Deuteren voor afsluiting is -en er een partij inwoners is die tegen is
-dat door beide partijen de laatste tijd getracht is onderling met gesprekken de standpunten ‘ voor’ en ‘tegen’ met elkaar te bespreken.
-het behouden of vergroten van de speeltuin speelt geen rol bij het omgaan met de drugsoverlast.

Bericht van 11 maart 2020  Gemeente gaat Oeterselaan afsluiten tbv grotere speeltuin.
Om de speeltuin in de Oeterselaan op Deuteren te vergroten, wordt de Oeterselaan – voorlopig- afgesloten voor verkeer. Voorlopig om de bezwarenprocedure  die tot 23 maart 2020 loopt, te kunnen afronden.   Na een oordeel daarover wordt begin april bepaald of de procedure tot afsluiting doorgezet wordt.  
Aan die procedure  van inzage zit ook weer een termijn van zes weken aan vast om een besluit definitief te kunnen maken. De gemeente dient dan toe te lichten waarom de bedenkingen niet of wel zijn meegenomen.
Er zijn al bezwaren geuit die het opheffen van een aantal parkeerplaatsen betreffen.

Bericht van 21 februari 2020: Speeltuin Oeterselaan wordt groter
...................
De huidige, smalle speeltuin 
aan de Oeterselaan in Deuteren die flink wordt uitgebreid.

foto © thea van lent 26 februari 2020.

Geen verplaatsing van de speeltuin aan de Oeterselaan in Deuteren, maar de speeltuin wordt 2,5 keer zo groot. Die aanpak past in de algehele vernieuwing van de buurt met een nieuwe flat in de straat en rondom ook gerenoveerde woningen. De opzet, die voortkomt uit burgerinitiatieven, is om van de speeltuin een natuurlijk plek te maken met de aanplant van nieuwe bomen en andere groenachtige inrichting.
Voor de realisatie is in de Oeterselaan het opheffen van een stukje verkeersstraat nodig. Ten behoeve van de vergrote speeltuin wordt dat stukje een fietspad.

Terug naar boven