Gemeente gaat Oeterselaan afsluiten tbv grotere speeltuin

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2020 | Gewijzigd op: 11-03-2020
Om de speeltuin in de Oeterselaan op Deuteren te vergroten, wordt de Oeterselaan – voorlopig- afgesloten voor verkeer. Voorlopig om de bezwarenprocedure  die tot 23 maart 2020 loopt, te kunnen afronden.   Na een oordeel daarover wordt begin april bepaald of de procedure tot afsluiting doorgezet wordt.  
Aan die procedure  van inzage zit ook weer een termijn van zes weken aan vast om een besluit definitief te kunnen maken. De gemeente dient dan toe te lichten waarom de bedenkingen niet of wel zijn meegenomen.
Er zij al bezwaren geuit die het opheffen van een aantal parkeerplaatsen betreffen.

Bericht van 21 februari 2020: Speeltuin Oeterselaan wordt groter
De huidige, smalle speeltuin 
aan de Oeterselaan in Deuteren die flink wordt uitgebreid.

foto © thea van lent 26 februari 2020.

Geen verplaatsing van de speeltuin aan de Oeterselaan in Deuteren, maar de speeltuin wordt 2,5 keer zo groot. Die aanpak past in de algehele vernieuwing van de buurt met een nieuwe flat in de straat en rondom ook gerenoveerde woningen. De opzet, die voortkomt uit burgerinitiatieven, is om van de speeltuin een natuurlijk plek te maken met de aanplant van nieuwe bomen en andere groenachtige inrichting.
Voor de realisatie is in de Oeterselaan het opheffen van een stukje verkeersstraat nodig. Ten behoeve van de vergrote speeltuin wordt dat stukje een fietspad.