Oeterselaan: Kroonen Bouw zet voortvartend nieuwbouw voort

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-08-2018 | Gewijzigd op: 05-10-2018
Bouwvorderingen nieuwe flat aan Oeterselaan

De nieuwbouw met 52 sociale apprtementen gaat  vanaf maandag 8 oktobrr 2018 in de verhuur.De oplevering is begin 2019. De huurprijs bedraagt - kaal  tussen € 520 -€ 580, servicekosten globaal tussen  € 28 of € 33. Gegadigden : voor 1-persoonshuishoudens mogen niet meer dan € 22.400 verdienen en voor twee persoonshuishoudens -gezamenlijk- niet meer dan € 30.400. 
Zie www.brabantwonen.nl

........................
Kroonen Bouw, die na een faillissement
Moonen Bouw overnam, zet
voortvarend de nieuwbouw aan de Oeterselaan voort.


foto's © paul krele,  29 augustus 2018.


Kroonen Bouw [van Certitudo ] is al aan de derde verdieping gevorderd met de nieuwbouw  van 52 sociale huurwoningen.

Bericht van 28 april 2018: Door Kroonen  Bouw nieuwbouw Oeterselaan van Moonen Bouw voorgezet
Aan de werkzaamheden te zien en de bouwvakkers die er rondlopen is de bouw van de Oeterselaan weer begonnen.

Bericht van 20 april 2018 Kans op doorpakken van  nieuwbouw Oeterselaan
De Bouwgroepo Moonen, die deze maand failliet werd verklaard en werd overgenomen door Certitudo, gaat het project Oeterselaan mogelijk weer voortzetten. In opdracht van Brabant Wonen zouden er 52 sociale huurwoningen worden teruggezet. Eerder werd al gesuggeeerd dat ook de anderen van tien projecten kans maken op een voortgang.

Zie ook bericht dd.14 april 2018 Certitudo neemt Bouwgroep Moonen over.

Oeterselaan in Deuteren
 
foto's © paul kriele, 10 april 2018.

Bericht van 26 september 2017: Sloop begonnen van Oeterselaan

Slopers van Van Liempd zijn halverwege de rij flats
aangekomen. Het puin hout,
ijzer en steen wordt gescheiden
op het terrein gedeponeerd
.

foto © paul kriele,  26 september 2017.
................................................................

Sloopbedrijf A. van Liempd uit St. Oedenrode/Maastricht is dan eindelijk met de sloop van de flats aan de Oeterselaan begonnen.  Eindelijk, want tweeëneenhalf jaar geleden zijn al bewoners door Brabant Wonen genoodzaakt te verhuizen.
Het werk begon, zoals aangekondigd, op maandag 11 juli 2017. 

-Boven en rechts:
De voorkant/evenzijde aan de
Oeterselaan, waar sloopbedrijf Van Liempd
maandag 11 juli 2017 met zijn werk is begonnen. 


 


-Boven en links: De achterzijde
en de bouwvakkers die op
het dak de houtbetimmering weghalen
.  

foto's © paul kriele, 26 september 2017.


Bericht van 5 juli 2017:  Start sloop Oeterselaan bericht van Brabant Wonen dd. 6 juli 2017.
Maandag 11 juli 2017 begint sloopbedrijven  A. Van Liempd met de sloop van vier woonblokken met 40 woningen in de Oeterselaan even zijde [2 t/m 80] in Deuteren. Daarna bouwt BrabantWonen vier nieuwe woonblokken terug, met daarin 52 sociale huurwoningen.  

Het slopen, dat gebeurt volgens het sloopveiligheidsplan, duurt ongeveer zes weken.

  Oeterselaan 2 t/m 80
wordt vanaf 11 juli 2017 gesloopt.Daarna volgt nieuwbou
w.

foto © paul kriele, 21 juni 2011. 

.......................................................


Sociaal woonakkoord

Het project Oeterselaan is onderdeel van het sociaal woonakkoord dat gesloten is tussen de gemeente, de woningcorporaties BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland en Zayaz en het stedelijk huurdersplatform (SHP). De concrete afspraak is dat ze netto 700 sociale woningen toevoegen aan de Bossche woningmarkt. Het sociaal woonakkoord is vorig jaar ondertekend.


Bericht van 6 juli 2017: Na herhaalde aankondigingen alsnog 'start sloop Oeterselaan
Brabant Wonen maakt bekend dat Sloopbedrijf Van Liempd binnenkort de flats aan de Oeterselaan gaat slopen.
Maar wat is 'binnenkort..?'  'Hopelijk, -of  ' naar verwacht, nog vóór de bouwvakvakanktie,' zei een woordvoerder. 'Er moet eerst nog wat gebeuren....'


Bericht van 30 maarti 2017 Binnenkort Sloop Oeterselaan [na zes jaar wachten]
Wooncorporatie Brabant Wonen kondigt in een persbericht van 30 maart 2017 aan dat zij de komende maanden de flats aan de Oeterselaan evenzijde gaat slopen. Het gaat om vier woonblokken die intussen al zes jaar [tijdelijke kontrakten] worden bewoond. De 40 appartementen [nrs. 2 t/m 48] maken plaats voor  52 sociale huurwoningen.

Maar het eerste werk is de asbestverwijdering. Dan pas -mei 2017-  begint de daadwerkelijke sloop. Nog vóór de grote bouwvakvakantie kan de bouw beginnen. Brabant Wonen verwacht in de tweede helft van 2018 de oplevering te kunnen doen.

Bericht van 11 juni 2011:  Sloop van flat Oeterselaan even zijde al in 2011 aangekondigd..
Woningcorporatie Zayaz gaat in 2015 de Oeterselaan even zijde, ofwel de nummers 2 t/m 80 slopen. De bewoners kregen de aanzegging uiterlijk in 2013 te verhuizen.
De beneden- en bovenwoningen aan de zuidwestzijde passen in het de herstructureringsplan van Deuteren.
de wijk die voor een groot deel op de schop ging voor nieuwbouw en voor een ander deel werd/wordt gerenoveerd.

De huizen op de Wolfsdonkenlaan onevenzijde -nrs. 1- t/m 39 - worden in 2015  gerenoveerd.

-Boven: Aan de Weidonklaan, naast de voormalige lagere school ligt nog een perceel grond dat nog niet werd aangepakt. Het deel bevat de lagere school en de volkstuintjes langszij het er achter lopende zandpad.
-Rechts boven: De Oeterselaan even nummers, gaat Zayaz in 2015 slopen.
-Rechts: De huizen aan de Wolfsdonkenlaan nrs. 1 t/m 39 worden in 2015 gerenoveerd
.

foto's © paul kriele, 21 juni 2011.
 

In het Buurthuis  is op dinsdagavond 22 juni 2011 een inloopavond over het herstructureringsplan Deuteren.

Terug naar boven