Onderzoek waarheidsvinding mbt Razzia Woonwagencentrum Deutersestraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-01-2014 | Gewijzigd op: 14-01-2014


 


Dr. Tom de Booij gaat een onderzoek doen naar de waarheid achter de razzia van de inval in het Woonwagencentrum aan de Deutersestraat op 31 oktober 2013. Toen is door 300 man politie, Justitie en Defensie een inval gedaan op zoek naar fraude, geld witwassing en mogelijk drugsbezit/wietteling in een kampje van tien woonwagens. Daarbij, aldus de bewoners [ook op youtube Woonwagencentrum] zou buiten proportioneel geweld zijn gebruikt en is sprake van intimiderend optreden, ook tegen kinderen. Met dit onderzoek wil De Booij achter de waarheid komen en tevens al of niet de rechtvaardiging van het toegepast geweld belichten.
De Booij: ’Justitie heeft aangetoond dat ze met deze actie nogal wat bereikt heeft. Dan vraag ik me af: Rechtvaardigt dat het toegepast geweld?

 Een cartoon uit De Volkskrant [december 1969], nadat De Booij misleidende informatie door de toenmalige minister van BZ, Josef Luns, aan de kaak stelde.
Huis van Bewaring in Arnhem \
Deze prent van Tom de Booij door een medegevangene over De Booijs vastzetting getekend vanwege lokaalvredebreuk bij vonnis dd. 13 maart 1970.
Prent dateert van 22-6-1971.

 

De voormalig wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit van Amsterdam, de nu 90- jarige De Booij. denkt voor zijn onderzoek ‘Project waarheidsvinding 2014-2016’ twee jaar te moeten uittrekken, de tijd die nodig is om naast [interviews met] betrokkenen, instanties die de gegevens van de inval verwerken en de politiek te kunnen benaderen. De onderzoeker betrekt ook soortgelijke invallen op andere locaties.

De Booij is niet onomstreden onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij het studentenoproer in de jaren 1969/1970 [bezetting Maagdenhuis] en zijn strijd tegen fraude en misleiding o.a. mbt misleidende informatie door de toenmalige Minister van BZ Joseph Luns over de oorlogssituatie in Biafra.
Van een geheel andere achtergrond is de vastzetting in 1944 van de toen 20-jarige Tom de Booij door de Duitse bezetter, toen hij vluchtte om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen.

Reactie Justitie
Astrid Buijs, woordvoerster van Justitie, reageert met verwijzing nav artikel in De Bossche Omroep met:
'Voorafgaand aan de actie is door betrokken partijen uitvoerig onderzoek verricht. Dat onderzoek heeft geleid tot twee actiedagen. Het resultaat hiervan is terug te lezen in het persbericht dat op 1 november is verzonden.
De actie is gecontroleerd en zorgvuldig uitgevoerd en is geschied onder toeziend oog van een rechter-commissaris.
Op momenten dat het onderzoek geschorst was is gezorgd voor bewaking rondom het woonwagencentrum.
Wij herkennen ons niet in het beschreven gedrag.'


Terug naar boven