Officieel commentaar Justitie ‘Inval Deutersestraat’ onderuit gehaald

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2014 | Gewijzigd op: 06-03-2014
De Hoofdofficier van Justitie Nieuwenhuizen erkent kritiek  op eenzijdig commentaar inval Deutersestraat.

De inval door politie en Justitie in het kleine woonwagenkampje aan de Deutersestraat van 31 oktober 20013 was landelijk groot nieuws. De overmacht en de intimidaties leken niet van de lucht. De bewoners waren door dat vroege- buiten proportioneel - geweld onthutst en verbaasd, maar voelden zich ook oneerlijk behandeld.
Daarover verscheen van hen nog een openlijke kritiek in De Bossche Omroep, waarin de feiten –in hun visie - nog eens expliciet op een rijtje werden gezet.*
Dat commentaar/kritiek was niet in overeenstemming met het vergoeielijkend commentaar van de persvoorlichtster van Justitie [mevr. Buijs], die zei dat vooraf de zaken [aanpak] goed waren bestudeerd en naar redelijkheid was opgetreden: ‘De actie is gecontroleerd en zorgvuldig uitgevoerd,‘ aldus Buijs op 1 november 2013.
Daarop stuurde Tom de Booij –om die reactie te ontkennen -brieven naar burgemeester Rombouts [van wie hij geen reactie ontving], naar Justitie en zelfs naar de koning Willem- Alexander.

*zie artikel Publieke klacht in Bossche Omroep van bewoners Deutersestraat dd. 12 januari 2014.

Onlangs ontving de Booij een brief van de Hoofdofficier van Justitie die hem min of meer in het gelijk stelt maar wel zei -als functionaris- niet op de klachten/kritiek op Justitie en politie] in te kunnen gaan.
’Daarvoor zijn wettelijke procedures in het leven geroepen,’aldus mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen. ‘Ik heb ook niet de bevoegdheid met derden in discussie te gaan over een strafrechtelijke aanpak,’ schreef de hoofdofficier, die De Booij ook niet behulpzaam kan zijn met zijn Project Waarheidsbevinding**.
Cartoon van prof. De Booij die de handelwijze van de overheid  aan de kaak stelt..


Nieuwenhuizen schrijft wel dat ‘…door uw signalen u de overheid in de gelegenheid stelt kritisch te kijken naar de eigen organisatie en daar waar mogelijk verbeteringen aan te brengen.

Uw signalen zullen door mij eveneens aan de uitvoerende instanties kenbaar zullen worden gemaakt.’


De Booij, die als altijd de handelwijze van de overheid aan de kaak stelt [zie zijn site www.egoproject.nl/] is tevreden met deze reactie die hem in zijn opstelling bevestigt en dus het officieel commentaar van de voorlichting onderuit haalt.

Nieuwenhuizen, zo staat tot slot in diens brief van 26 februari 2014 ‘apprecieert De Booijs grote maatschappelijke betrokkenheid’.

**Zie voor aanpak De Booij het bericht ‘Onderzoek waarheidsbevinding mbt razzia Woonwagencentrum Deutersestraat’ dd.13 januari 2014.Terug naar boven