Nieuwbouw perceel Maria van Bourgondiësingel 9 nagenoeg gereed

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2019 | Gewijzigd op: 04-07-2019
Update van serie berichten over Maria van Bourgondiësingel nr. 9  het pand van 'de Martijnen' dd.16 april 2019.
 
De nagenoeg gereed gekomen nieuwbouw
op perceel Maria van Bourgondiësingel  9.
Kenmerkend  van de nieuwbouw is uiteraard de kwart slag gedraaide
bouw- maar ook is -rechts een beetje zichtbaar -de glazen  zijvleugel,
die vanaf de straat doorkijk geeft op de tuin en het Bossche Broek.


foto's © paul kriele, 16 april 2019..
.........................................................................................................................
................

Aan de bouw hebben meegewerkt: Bedeaux de Brouwer architecten, 
Bouwbedrijf Wagemakers Oss/Uden, Hans Interieurs, van Helvoirt Groenprojecten, Van Wezel Metsel & Lijmwerken en Van Mil stucadoors. 

In  de straat is -erg opvallend -perceel nr. 3 de enige die er qua bouw/aanzien nog authentiek uitziet. 
Dat zijn min of meer ook de nummers 17,19 21 en 23, 25 en 27, welke laatste in uitvoering/ontwerp afwijken bij  de eerste serie  t/m 19.

Op Maria van Bourgondiesingel nr. 9:  Vorderingen nieuwbouw woonhuis bericht dd. .september 2018
Bij de nieuwbouw zijn betrokken: Van Boxtel Bouwgroep en Bouwbedrijf Wagemakers uit Uden /Oss, Verstegen elektro & techniscbe installaties, Mulders -van de Leest Machinaal maatwerk en Van der Pas installatied & airconditioning.
 
Maria van Bourgondiësingel nr. 9., aanvoer van houten vloerdelen.


foto ©paul kriele, 11 september 2018.
.............................................................
 
....................
Het takel van houten vloerdelen door Van Riel kraanbedrijf.

foto's © paul kriele, 11 september 2018.
........................................................................................................
 

Bericht van 17 januri 2018 Funderingen gelegd op perceel Maria van Bourgondiësingel 9
Op Maria van Bourgondiësingel 9 is dit jaar [2018] begonnen met het leggen van de funderingen en het ruimte maken voor de kelders. 
 
Maria van Bourgondiësingel 9

-Boven: Het perceel waar al  de funderingen zijn gelegd.
-Rechts boven en rechts [thv de T-balken],
een bouwvakker is daar bezig met een kelder.

Bericht van 28 december 2017 Pand op Maria van Bourgondiësingel 9 plat gegooid.
Perceel Maria van Bourgondiësingel 9 plat gegooid. Bouw van geheel nieuw huis aangevangen. Tijdens de bouw is het gezin van 'de Martijnen' tijdelijk naar de overkant verhuisd.
 
-Hierboven: Het perceel op Maria van Bourgondiësingel 9. Het oorspronkelijke pand van de beginjaren 50 is geheel gesloopt. Er komt een nieuw huis voor in de plaats.

-Rechts: Even verderop aan de overkant is
een tijdelijke woning aangepast aan
het gezin van 'De Martijnen' ingericht. 


foto's © paul kriele, 28 december 2017. 


>>>>Begin februari 2015 is de bouwaanvraag gehonoreerd, dus definitief geworden !

In de maand januari 2015 is uiteindelijk*  een bouwaanvraag voor het perceel Maria van Bourgondiësingel 9 bij de
gemeente ingediend.  'Uiteindelijk' refereert naar de voorgeschiedenis rond de aanvraag van een 'informatieve bouwvergunning' Die werd twee jaar geleden voor dit perceel aangevraagd. Martijn P. is een geslaagd zakenman in geluidsapparatuur, met name in oortelefoons.
 
Het pand Maria van Bourgondiësingel 9
in zijn huidige staat. De villa's 
in deze straat zijn tussen 1951-1954 gebouwd.foto © paul kriele, 9 mei 2012.

Op dit perceel woont het gezin van 'de Martijnen' met hun drie aangenomen kinderen. Gezien de gezinsomvang en het beperkte interieur zien zij uit naar een groter huis. De oplossing is er te blijven wonen, maar dan in een groter huis op hetzelfde perceel. In de tijd van de bouw verkast het viertal naar een huurwoning in de buurt.
Inmiddels is ook een sloopmelding ingediend. 'Een sloopvergunnig is niet-meer- nodig,'  aldus een woordvoerder van de gemeente.  'Voor een pand dat geen gemeentelijk monument is, vervalt die vergunning en is een melding afdoende.'

 Eerder - in 2004 en 2005 -werden ook al de percelen op nr. 5 en 7 totaal herbouwd.

Villa's aan de Maria van Bourgondiësingel
De 13 villa's in de Maria van Bourgondiësingel werden, naar ontwerp van de architecten A. Siebers en W. van Dael, in de jaren 1954-1955 gebouwd. Doel van dergelijke villa's was om 'de beter gestelden binnen de gemeente te huisvesten,' aldus de  BAi-architectuurwandeling 'De groeiende stad Zuid I' uit 2001.

Terug naar boven