Maria van Bourgondiësingel [Diversiteit bewoners en bouwactiviteite]

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-10-2004 | Gewijzigd op: 27-06-2022
Rigoureuze bouw op perceel nr 15 zie bij nr 15 hieronder, of klik op MvBourgondiësingel.

Maria v.Bourgondiësingel
>>>
Hieronder wordt de straat [met aandacht voor de individuele panden] belicht
De straat Maria van Bourgondiësingel, bouwjaar merendeels [zuidzijde] 1954, de overige 1959.

Inleiding
Met een uitbreiding in zuidelijke richting hadden de stedenbouwkundigen - de stap aangedurfd om in de polder te bouwen. Dat was rond 1885 dan wel gebeurd, maar toen stond er op het Meierijplein al een houten station.
De aanleg van de wijk 't Zand dateert uit de jaren rond1885-1910. In 1949 deed zich wederom zo'n gelegenheid voor. Er lagen toen plannen om de Prins Bernhardstraat door te trekken richting Vught en de polder langszijde de Parklaan te bebouwen.
Evenmin werd in de jaren zestig de stap gezet om in de oksel van Het Bossche Broek, achter dr. Otjens, een theater en congreszaal te bouwen...Maar toen was de wijk Zuid al verre in ontwikkeling.. In 1950 ging er de eerste schop de grond in.
 De oudste flat van de wijk , die in de jaren zestig
-bij realisatie [1959/1960]- nog als torenflat bekend
stond.Op deze kruising begint de
Philips de Goedestraat en de Maria van Bourgondiësingel.


foto © gerard monté, 3 oktober 2004.
 


Twee huizen op Maria van Bourgondiësingel [15 en 21] te koop en eenje gaat er plat  artikel dd. 20 oktober 2014.

Nummer 21 is recent [2015] , van de voormalige hoofdredacteur van het Brabants Dagblad Tony van der Meulen, verkocht. Van der Meulen van origine een Fries, gaat verhuizen naar Zaltbommel. Die plaats ligt met de rug  naar Brabant en in de verte, tja da's dan richting Friesland. Het huis op nummer 21 staat te koop voor € 1.190.000 en is direct beschikbaar.

[Chronoligische] Inhoud: van deze pagina Maria van Bourgondiësingel
Nummer 9 dient 'infomatieve bouwaanvraag' in, 9 mei 2012
Opnieuw huis te koop op nr. 15. dd. 13 juni 2011
Besluit: Geen gemeentelijk monument 12 april 2011
Gemeente verheft bepaalde panden tot monumentenstatus 23 juni 2010
Zwembad voor eerste burger 6 juni 2006        
Carport weg na vonnis c.q. beroep 11 april 2006.
Carport voorlopig gedoogd   7 juni 2005
Alweer huis gesloopt  6 maart 2005       
Aantasting architectuur-opzet Zuid -18 oktober 2004
            Opnieuw huis te koop
Bezwaren tegen carport - januari 2005.
-----------------------------------
Korte berichtgeving:

Maria van Bourgondiësingel 7
Makelaar Eric Tibosch zet via zijn bureau De Huyzerij  pand  en perceel op Maria van Bourgondiësingel nummer 7 te koop. Daarover zegt makelaar Tibosch onder meer: Een droomvilla in een hogere prijsklasse. Gezien de tijd en deze buurt op Zuid, die zeer in trek is, zal die koopprijs rond de €2,miljoen bedragen. Het huidige pand is daar, na sloop van de oorspronkelijke bouw uit begin jaren 50, neergezet.

Woningen in Maria van Bourgondiësingel:  geen gemeentelijk monument 12 april 2011.
De gemeente heeft, na een indringende inspraak van de bewoners, besloten de woningen in de Maria van Bourgondiësingel niet  tot gemeentelijk monument te verklaren.  De straat blijft wel beschermd stadsgezicht.
Zie volledig artikel dd. 12 april 2011  Monument

Woningen in Maria van Bourgondiësingel gemeentelijk monument 23 juni 2010
Het college van B&W heeft de  bewoners van de Maria van Bourgondiësingel bericht om een aantal woningen in de straat aan te wijzen als gemeentelijk monument. De bewoners hebben gevraagd de woningen niet als gemeentelijk monument aan te wijzen. Het college laat weten dat ze de woningen willen afwegen binnen het totale kader van de wijk Zuid. In een later stadium kunnen de bewoners nog formeel bezwaar maken tegen aanwijzing als gemeentelijk monument.

Carport weg na uitspraak/beroep  11 april 2006.
De carport van Bart van Hoof op Maria van Bourgondiësingel 1, moet tegen de grond Maandag 10 april 2006 werd met de sloop gestart. Het is een gevolg van de uitspraak van de rechter en na hoger beroep door Van Hoof. Diens overbuurman architect A. van Vliet had bezwaar gemaakt omdat zijn uitzicht werd belemmerd. In feite bleek dat de gemeente ten onrechte een bouwvergunning had afgegeven.

Alweer sloop huis - 6 maart 2005
Najaar 2004 is er weer een huis aan de singel tegen de grond gegaan: nummer 7. Eigenaar Schute had een sloopvergunning aangevraagd voor 'een gedeeltelijke sloop' van het huis. Maar van dat pand staat - behalve de garage - niets meer overeind. De herbouw van dit pand is alle in volle gang.
De 'herbouw' loopt dit keer niet zo faliekant anders uit af dan met het belendende perceel 5 .
De voorgaande bewoners waren Bachuis en Klaver, de eigenaresse van het modewinkeltje Klaver & C0. Ineke Klaver was met haar winkel eerder gevestigd in de Verwersstraat en tegenwoordig is zij neergestreken in Heusden.
Voor meer details van de andere percelen in deze straat zie hieronder.

Opnieuw huis te koop - 7 november 2004
Maria van Bourgondiësingel 9 staat voor 1,1 miljoen euro te koop. Dat is het woonhuis van de weduwe van Herman Lauxtermann voormalig wethouder voor de VVD van Den Bosch.
Het huis is ligt aan de polder Het Bossche Broek en op een perceel van 1000 m². Het huis zelf is maar krap van inhoud 225 m² en bevat 5 kamers. 
>> Nu- maart 2005- staat dit perceel nog steeds te koop.

Opzet straatbeeld doorbroken 18 oktober 2004
De wijk Zuid is onder architectuur opgezet. De uiteenlopende straten dragen namen van uiteenlopende architecten. Aan de Noordrand- met het Zuiderpark- zijn villa's gekomen die elk op zich zelf staan.
Aan de Maria van Bourgondiësingel is de laatste jaren door ingrepen het oorspronkelijke beeld veranderd, om niet te zeggen aangetast.
 
Een markant pand in Zuid is gelegen aan het begin van de Maria van Bourgondiësingel, het voormalige woonhuis van Koudijs op nummer 1. Tegenwoordig wordt het bewoond door Bas van Hoof die het pand in zijn luisterrijke stijl als heren huis heeft laten opwaarderen.

foto's © gerard monté, 3 oktober 2004.

Historie van de Maria van Bourgondiësingel met alle panden aan de oneven zijde
Niet alle bouw komt hier ter sprake. Maar markant zijn de villa's aan de Maria van Bourgondiësingel waar burgemeester Rombouts is neergestreken. De dertien riante woningen in deze straat , sorry singel, zijn ontworpen door A. Siebers en W. van Dael, beiden zijn studiegenoten van Granpré die elders op deze pagina ter sprake komt. 
Oorspronkelijk zijn ze opgebouwd uit gele bakstenen en blauw gesmoorde dakpannen. Intussen zijn de meeste woningen enigszins - en andere - ingrijpend verbouwd.

Volgorde van panden 1 t/m 27
Maria van Bourgondiësingel 1

Voormalig woonhuis van de familie [L.] Koudijs, dat door hen omstreeks 1950 werd gebouwd.
Maria van Bourgondiësingel 1. Aan deze kant is de
carport gepland. De overbuurman zou er last van hebben
.

foto © gerard monté, 3 oktober 2004.

Carport voorlopig gedoogd - 7 juni 2005
Ondanks dat de carport met een onjuiste bouwvergunning is opgetrokken, kan het bouwsel naast het perceel Maria van Bourgondiësingel 1 toch blijven staan. De gemeente erkende eerder dat de vergunning onterecht was afgegeven. Bovendien ging een overbuurman Van der Vliet in beroep bij de rechtbank, nadat hij bij de gemeente geen gehoor vond voor afbraak. Omdat zijn bezwaar niets uithaalde is Van der Vliet naar de rechtbank gestapt waar hem ook nul op zijn request kreeg. Het wachten is op de uitspraak in Hoger Beroep. Dat kan nog wel een half jaartje aanlopen. Tot die tijd eind 2005] gebeurt er niets. 
 
Uitslag beroep/bezwaar - maart 2005
De bestuursrechter heeft 4 maart 2005 bepaald dat het beroep van eigenaar Bart van Hoof tegen het bezwaar van de overbuurman Van Vliet rond zijn carport, niet terecht is. Van Hoof trachtte die bouw te behouden. Hem was erop gewezen dat die vergunning niet volgens het bestemmingsplan was verleend. 
In de recente uitspraak werd nog eens op de regels van erfgoedbebouwing gewezen.  Elementen als uitzicht en de karakteristiek van de singel werden daarin als factoren gebruikt om de bebouwing af te wijzen. 

Bezwaren tegen carport   18 januari 2005
De overbuurman van Maria van Bourgondiësingel A van der Vliet maakte bezwaar tegen de carport omdat dit bouwsel hem het uitzicht op de polder belemmert. Eerst bleek dat de bouwprocedure niet helemaal correct was verlopen. In tweede instantie waren de afmetingen niet conform de bouwaanvraag. Na zoveel verwikkelingen over en weer eist bewoner Bas van Hoof nu dat de carport mag blijven staan. Volgens zijn advocaat is er genoeg polder en groen in de buurt. M.a.w. waar maakt de buurman zich druk over.
Deze zaak kwam dinsdag 18 januari 2005 nog eens voor bij de bestuursrechter . Van Hoof zette in mei 2003 een open carport naast zijn huis.
 
Maria van Bourgondiësingel 1 met uitzicht op het Bossche Broek en een carport die lichtelijk omstreden raakte door protest van een overbuurman.

foto © gerard monté, 3 oktober 2004.


Maria van Bourgondiësingel 3
Op perceel nr. 3 woonde voorheen jaren 60/70 A.J.F Lathouwers, tegewoordig de familie Verhoeven.
Geen foto beschikbaar  

Merkwaardige verloop van de status van de straat
Maria van Bourgondiësingel
nummer 5
Oorspronkelijk bewoond door het echtpaar Hoek .  Het perceel werd overgenomen door mr. Mark Bannenberg die er een geheel nieuwe woining en kantoorpand neer liet zetten.
Bannenberg van Banning advocaten  was de eerste* die mede door een vakantie periode een jaar of 4-5 geleden[2012..?]  -dankzij 'slapende' ambtenaren een bouwvergunning voor sloop en nieuwbouw verkreeg.
*De eerst wil zeggen: nadat de toenmalige bewoners protesteerden tegen een monumentenstatus die de gemeente[wethouder Huib van Olden] de huizen in de straat wilde opleggen 

Dat gebeurde overigens nadat de andere opwonenden eerder bezwaar maakten tegen die monumentenstatus . Maar toen was ook het hek van de dam en volgde verder sloop en nieuwbouw in dit rijtje 'villa's van de beginjaren 50 uit de vorige eeuw.
Bannenberg vertrok een jaar of twee [2014-2015]  geleden. 
 
 
Perceel 5 [links] waarop het oorspronkelijke huis van het echtpaar Wim en Lon van der Hoek stond, dat werd gesloopt. Er kwam een geheel afwijkende woning, annex kantoor voor in de plaats. 
Rechts nog zichtbaar perceel 3.


foto's © paul kriele, 7 maart 2005
en gerard monté, 3 oktober 2004.[r.]
 

Het artsenechtpaar Wim en Lon van der Hoek bewoonde  nummer 5.
De meest afwijkende nieuwbouw-want het oorspronkelijke huis is volledig gesloopt- is perceel 5. Daar woont advocaat Mark Bannenberg van Banning Advocaten,die geheel legaal een bouwplan heeft ingediend, dat geaccepteerd werd, maar volledig afwijkt van de bestaande rooilijnen en perceelsindeling.
Burgemeester Rombouts liet zich hierover ontvallen dat de/zijn ambtenaren hebben zitten te slapen. Die quote kwam ons via een bevriende relatie recent [26 april 2007] ter ore. 
Een gelijksoortige misgreep is het pand op perceel Parklaan 22, het woonhuis van Nelissen. Ook daar kwamen de gemeentelijke amntenaren er pas na de bouw achter wat er feitelijk was gebeurd. Aan Nelissen is ook hier geheel legaal een bouwplan toegekend. In plaats van een inzicht liggend woonhuis is daar -als een bunker -een pand aangepast omkaderd door muren met glaspartij en een coniferenhaag. Kort nadat dit was geschied werd inderhaast het bestemmingsplan aangepast.
 


Maria van Bourgondiësingel 5
woonhuis kantoor van advocaat Mark Bannenberg.
De voorzijde van twee kanten bezien:
het kantoorgedeelte [l] sluit aan op het woonhuis.
Het gehele perceel heeft in begin 2003
plat gelegen alvorens tot nieuwbouw over te gaan. foto's © gerard monté, 3 oktober 2004.

vervolg: Maria van Bourgondiësingel 5
Vanaf de straat valt de afwijkende nieuwbouw erg op.  
Bij bestudering van de structuur van de bouwdelen blijkt dat de architect wel rekening hield met de oorspronkelijk opzet en indeling van de percelen in woonhuis met garage. De volumes zijn alleen afwijkend.

Maria van Bourgondiësingel 7

Bericht van 26 juni 2022: Nummer 7 staat te koop
Makelaar Eric Tibosch zet via zijn bureau De Huyzerij  pand  en perceel op Maria van Bourgondiësingel nummer 7 te koop. Daarover zegt makelaar Tibosch onder meer: Een droomvilla in een hogere prijsklasse. Gezien de tijd en deze buurt op Zuid, die zeer in trek is, zal die koopprijs eerder €2 miljoen bedragen dan de prijs van € 1 miljoen waarvoor de rijtjes huizen aan  de rven kant van de Maria van Bourgondiësingel over 'de toonbank' gaan.. Het huidige pand op nummer 7  is daar, na sloop van de oorspronkelijke bouw uit begin jaren 50, neergezet.
Historie nummer 7
Bewoond door Vast Goedmakelaar Geert [Klaver]
Eind vorige eeuw werd dit pand bewoond door L.H. Baghuis.
Onder architectuur van architectenbureau Wijnen verbouwt Bouwbedrijf Moonen dit pand.
 
Rommelige bouwplaats op perceel 7.
Bouwverkeer en bouwloods thv de Maria van Bourgondiësingel 7.


foto's © paul kriele, 7 maart 2005

Vervolg Maria van Bourgondiësingel  7 situatie voorjaar 2005
:
Enkele contouren van de nieuwbouw van het perceel Maria van Bourgondiësingel komen in 't zicht

foto© gerard monté maart 2005
 

Vervolg Maria van Bourgondiësingel 7 situatie najaar 2004
Ook een perceel waarvan het woonhuis nagenoeg werd afgebroken: alleen de voorgevel bleef staan..
Het pand is feitelijk genomen ook te klein. Maar ingrepen als op nummer 13 zijn ook mogelijk gebleken...
Twee gezichtspunten op de voorzijde schuin [r] en achterzijde [l] genomen.
De nieuwbouw van een woonhuis achter de oude gevel is stevig aan de gang .


foto's © gerard monté, 3 oktober 2004.

Maria van Bourgondiësingel 9 
Bewoners van dit pand zijn de als 'De Martijnen' met hun gezin bekend staand. 
In het voorjaar van 2007 is er in dit authentieke woonhuis, waar dan wel een serre is aangebouwd, een vriendenstel komen wonen. Het huis is met een buurtfeest ingewijd. Daar was ook burgemeester Rombouts bij aanwezig. Tony van der Meulen die zich na zijn 'sabaticalyear' als columnschrijver is gaan proifileren, was op dat moment op vakantie. 

Bij zijn ideeën - onder de rubriek 'Creatieve Piramide'- stak Rombouts opvallend de artistieke beroepen een pluim onder de hoed. Aan mede die groep heeft de stad zijn economische opleving te danken. Tot die 'artisieke beroepen' rekent Rombouts: artiesten, schrijvers, uitgevers en ook de gayscene waar een hoop creativitieit [mode kunst e.d.] ligt.
 


Maria van Bourgondiësingel 9
[links is nog net nummer 11 J.Stommel te zien].

Het pand gaat tegen de grond en er is in april 2012 een aanvraag voor algehele nieuwbouw ingediend
*.Maar de anavraag is nog steeds [2014] niet geeffectueerd.

foto © paul kriele, 9 mei 2012.
 

Maria van Bourgondiësingel 9 [bericht dd. 11 januari 2015]
In de Bossche Omroep van 11 januari2015 staat dan uiteindelijk* het bericht over de bouwaanvraag voor het perceel Maria van Bourgondiesingel 9. 'Uiteindelijk', dat refereert naar de voorgeschiedenis rond de aanvraag van de 'informatieve bouvvvergunning' twee jaar geleden voor dit perceel.
Op dit perceel woont het gezin met '' de Martijnen'  met drie aangenomen kinderen. Gezien de gezinsuitbreiding en de omvang van het interieur willen zij een groter huis. De oplossing is er te blijven wonen, maar dan in een groter huis op hetzelfde perceel. In de tijd van de bouw verkast het viertal naar een huurwoning in de buurt.

>>>>Begin februari 2015 is de bouwaanvraag gehonoreerd, dus definitief geworden !
Maar in juli 2016 werd opnieuw een  bouwaanvraag ingediend  Die is inmiddels per 1 augustus 2016 [vlg. Omgevingsvergunningen] goedgekeurd.

Informatieve bouwaanvraag voor nummer 9

Voor nummer 9 is in april 2012 al een aanvraag over de bouwmogelijkheden op dit perceel ingediend, ofwel een ínformatieve bouwaanvraag. 'Informatief' wil zeggen: het zoeken door de initiatiefnemer naar de mogelijkheden.
Dit zogeheten informatief bouwplan heeft nog geen status en is dus niet officieel. Pas bij een volgende stap naar veen officiële aanvraag - dat heet een omgevingsvergunning- volgt ook een publicatie in de Bossche Omroep.
'De Martijnen',  P.  en van de H. in de buurt en bij vrienden worden genoemd, willen hun huis compleet plat gooien en er een geheel nieuw en ruimer perceel op terug laten bouwen.
Maar dat was in 2012. Intussen zijn de plannen, na een kostenoverschrijding, ingetrokken.

Kosten oplopende ontwerpen
Bij navraag bij de afdeling Omgevingsvergunning blijkt dat er intussen enkele bouwaanvragen werden ingediend. Die ontwerpen komen van Jan des Bouvrie. Maar ze werden door de gemeente steeds afgewezen. Daardoor gingen de kosten voor de eigenaars aardig oplopen. Noodgedwongen namen zij afscheid van Jan des Bouvries en stapten over naar het Bossche architectenbureau De Twee Snoeken.

Alsnog nieuwbouw nr. 9. na meer recente-juli 2016-  bouwaanvraag
Intussen zijn we aangekomen in 2016. 'De Martijnen' gaan met hun kroost verhuizen naar de overkant in een van de rijtjes huizen, die haaks op de Maria van Bourgiondiesingel staan om plaats te maken voor de aangekondigde nieuwbouw. Het is het huis van de ex van Lia Staring, onderneemster in schoenen uit de binnenstad.
De bouwaanvraag, zoals die nu in onde rnr WB00033594 in  juli 2016 is ingediend, en  onlangs [dd. 1 augustus 2016[ vlg.Omgevingsvergunningen] goedgekeurd.

Historie
Op dit  nummer heeft vanaf 1977 mevrouw Lauxtermann-Hoogveld, de weduwe van ir. Herman  Lauxtermann, voormalig VVD-wethouder jaren gewoond. Deze bewoners hebben aan de oorspronkelijke architectuur van hun woonhuis nauwelijks iets laten veranderen.
Mr. Herman Lauxtermann stond in de stad bekend als raadslid tot 1986 en als VVD-wethouder [1970-1977].
Lauxtermann was adjunct -directeur bij Bouwbedrijf Van Eijkelenburg en mevrouw Werenfrieda Hoogveld was in het dagelijks leven  klinisch psychologe en psychotherapeut.
Vóór de tijd  van Lauxtermann was architect J. Margry de eerste bewoner van nummer 9.

Begin november 2004 stond dit perceel nr 9 voor ruim een miljoen euro te koop. Aan het pand - inhoud 225 m² - dat 5 kamers bevat, is nauwelijks iets aan vertimmerd. De tuin loopt uit op de polder Bossche Broek en is circa 30 meter diep. In het voorjaar van 2005 had mevrouw Lauxtermann-Hoogveld haar pand nog niet verkocht. 

Maria van Bourgondiësingel 11
Op nummer 11 woont al twee generaties de familie W. Stommel en nu op dit moment [jaren 2000] de architect J. Stommel. Ook aan dit pand is - qua architectuur - nauwelijks iets veranderd.
In het adresboek van 1965 staat hier W. Stommel geadresseerd.

Maria van Bourgondiësingel 13 het huis van de familie Rombouts
 
Maria van Bourgondiësingel 13, achterzijde. Voorzijde.
foto's © gerard monté, 3 oktober 2004 [l] en 11 februari 2004.

Maria van Bourgondiësingel nummer 13
Als oud-bewoner blijkt uit adresboek1965 Ijsbrand Galema directeur van  de melkfabriek St.Jan.
Zwembad voor eerste burger
De burgemeesterswoning van mr. Ton Rombouts op nummer 13. Daar is dan wel het oorspronkelijke woonhuis in tact gelaten, maar er zijn allerlei 'puisten' aan toegevoegd.
Recentelijk, dat is medio mei 2006, heeft burgemeester Rombouts een aanvraag ingediend voor de aanleg van een zwembad in zijn tuin.[Vergunningnr. 606590, dd 22 mei 2006].
 

Aanblik op Maria van Bourgondiësingel 13 in de hete zomer van 2006. 

foto © paul kriele, 18 juli 2006

Op nummer 15 volgt dan Hardenbol voorheen Ribbeling 
Voor specifieke activiteiten op perceel nr 15  klik op MvBourgondiësingel 15
Verouderde berichten:
Op de singel staat al lang het huis op nummer 15 te koop. Dat is van P. Hardenbol. Dit huis stond indertijd voor
€ 1.500.00 op een makelaarssite. Het is nu, bij een andere makelaar-sedert vijf weken [vanaf begin september 2014] - in prijs gezakt naar € 1.100.000
Pand nummer 15 staat te koop 12 juni 2011.
Op de singel staat -overigens al meer dan een jaar - het pand van P. Hardenbol te koop. De vraagprijs bedraagt € 1,5 miljoen, zo vertelt een buurtgenoot. En dan gaan ze niet eens in op een aanbod van € 1,1, miljoen ..! De staat van het pand is authentiek. Dat zegt voor kenners van onroerend goed al genoeg, zeker wanneer je de renovaties en verbouwingen van aanpalende panden kent. Maar de eigenaars, die ook elders onroerend goed bezitten, peinzen er niet over te zakken. nummer 17   voorheen rector lycea F. Werner

nummer 19 ................voorheen J. Groenen

nummer 21 Tony van der Meulen,   voorheen L. Kroot


Ook het pand van Tonny van der Meulen, ex-hoofdredacteur van het  Brabants Dagblad die uit Den Bosch vertrekt en in Zaltbommel gaat wonen, is aanleiding  voor speculaties rondomdit perceel. De Fries Van der Meulen vestigt zich binnenkort [medio 2015] halverwege zijn voormalige werkplaats en zijn geboorteplaats....  .

nummer 23 José van Gemert -van de Broek voorheen B. van Riet
nummer 25 ...................voorheen J. Fernandes
nummer 27 Jos van der Ven voorheen  H. Seegers

 

Terug naar boven