Onderzoek in 18e eeuwse boerderij op Empelse terp

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2014 | Gewijzigd op: 24-04-2014
Vooraan in Empel, aan de Kasteeldreef, doet momenteel de BAM archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Daar stond op een terp een boerderij, die deels gebouwd is met moppen van het voormalige kasteel aldaar, zoals dat bij wel meer boerderijen is voorgekomen.
Onder de opkamer zat een -deels half boven de grond gelegen- kelder, waarvan de restanten nu worden onderzocht. Noch de naam van de terp noch van de boerderij zijn bekend, zegt bouwhistoricus Eddy Nijhoff, die de bouwdatum inschat op 18e eeuw. Maar het kan ook best iets vroeger zijn. 
Op de kaart en op de foto gaat het om het gebied 't Slot aan de Kasteeldreef links onderin van de bebouwing. Het rood/paarse vakje is het onderzoeksgebied.
-

We proberen met verder onderzoek de plattegrond te achterhalen evenals de ouderom. Daarbij komen de bouwhistorici  ook ander materiaal, afkomstig van het kasteel dat als een steengroeve is gebruikt, tegen.