Empelse pastorie wordt uitvaartcentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2015 | Gewijzigd op: 10-03-2015
Paulien Graves Uitvaarbegeleiding mag de pastorie in Empel gaan exploiteren als uitvaartcentrum. Daartoe werd tussen  de parochie H. Maria & H. Johannes - met toestemming van het bisdom - een overeenkomst gesloten. De vice-voorzitter van het kerkbestuur binnenstad, Ton Streppel, vindt dit een goede oplossing voor hergebruik van kerkelijk vastgoed. Graves wil in dit pand een regionaal rouwcentrum beginnen met respect voor het pand als monument en met behoud van de 'huiselijke sfeer', zegt zij.


Pastorie H. Landelinus in Empel
Paulien Graves met de vice voorzitter van
het kerkbestuur binnenstad en rechts Paulien Graves.


foto © paula van der meeren.