Tempel van Empel meer en meer in beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2011 Op de druk bezochte bijeenkomst van de bestuursraad van Empel, vrijdag 26 februari 2011 in D'n As, gaf Ton Derks van Universiteit Amsterdam inzicht in de opgravingen van de tempel van Empel. Deze Romeinse tempel is het oudste [100 n.Chr.] stenen gebouw van 's-Hertogenbosch. Het villa-achtige gebouw was een heiligdom voor de inheemse godheid Hercules Magusanus. Mogelijk dat deze Magusanus als voorbeeld heeft gediend voor de Bossche 'wildemannen'. 400 n.Chr werd de tempel gesloopt, maar tot 1991 bevonden  zich nog fundamenten in de grond.

Impressie van de Tempel van Empel die dateert van 100 na Christus. De tempel stond in de polder, onderaan de rondweg, zuidelijk van de Maas.  In 1991 zijn er opgravingen naar de tempel verricht.

Van de tempel zelf is niet veel meer over, maar was in zijn tijd een belangrijke verzamelplek in de regio.

De bestuursraad is een actie begonnen om de tempel in het landschap bij de Maas weer zichtbaar te maken.Dat gebeurt onder supervisie van de stichting 'Tempel van Empel'.
Staande de vergadering, waarbij ook wethouder Ton van Bussel aanwezig was, meldden zich al enkele tientallen belangstellenden aan. 
Er kwamen ideeën los die uiteenlopen van het weer opmetselen tot het houden van een historische dag en het plaatsen van een beeld van Hercules Magusanus.
Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden, via bestuursraad@live.nl

Zie ook de site met foto's Tempel van Empel