Stichting Tempel van Empel opgericht

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2011 | Gewijzigd op: 23-05-2011
Afgelopen weekeind is het bestuur van de pas opgerichte stichting 'Tempel van Empel' geïnstalleerd. Het bestaat uit secretaris Raoul Beckers, penningmeester Alexander van Bakel en voorzitter Willem van Schaik.

De stichting heeft als doel om de Gallo-Romeinse tempel opnieuw in beeld te brengen. Aan het begin van de jaartelling heeft in Empel een tempel gelegen. Deze is in de vergetelheid geraakt, maar enkele jaren geleden bij archeologisch onderzoek opgegraven. Daarb kwamen honderden offergaven tevoorschijn, waaronder een ijzeren cavaleriehelm met bronsbeslag.

 Het bestuur van de nieuwe stichting 'Tempel van Empel',
vlnr: Raoul Beckers (secretaris), Alexander van Bakel (penningmeester), Willem van Schaik (voorzitter).

Op de plek waar de tempel heeft gestaan herinnert niets meer aan deze Romeinse tijd. De stichting wil de herinnering aan de tempel terugbrengen door educatie over de Romeinen en ook door in het landschap iets van de tempel zichtbaar te maken.

Op 14 juni 2011/20.00 uur, tijdens de eerste vrijwilligersavond, start een educatieprogramma en fondsenwerving rondom de tempel. 
Meer info via tempelvanempel.nl