Bewoners Empel kopen gezamenlijk energie in

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2013 | Gewijzigd op: 07-05-2013
Op de eerste informatieavond van Empelstroom [6 mei 2013] in de Lachende Vis stond zonne-energie en energiebesparing centraal. De Empelnaren  gaan met steun van Vereniging ZuidWint en Slimme Buurt aan de slag om hun buurt te verduurzamen.

Empel: 'De Lachende Vis',  oprichting eerste werkgroep 'Duurzame buurt'..... en discussie tussen de bewoners en bedrijfsleven.

Uit dat oogmerk 'enegriebesparing' zijn twee werkgroepen opgericht die de opzet van  een collectieve zonnecentrale gaan voorbereiden. Empelstroom neemt als voorbeeld duurzame coöperatieve verenigingen in andere steden. Zodoende was Jos Derks uit 'de Slimme Buurt Hintham', waar de bewoners bijv. een groepskorting van 35% op hun spouwmuurisolatie hebben bewerkstelligd door een gezamenlijke inkoop, uitgenodigd.
Voor meer informatie:  www.empelstroom.nl