Uitleg plannen mbt Uiterwaarden van Empel

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-12-2013 | Gewijzigd op: 01-12-2013
Dinsdag 3 december 2013/19.30 uur komen in de Bestuursvergadering van Empel opnieuw de plannen voor de uiterwaarden van Empel  in beeld. Dan geven Rijkswaterstaat, Waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten en de gemeente [wethouder Snijders] een toelichting op die plannen.

-Rechts boven: Uitzicht vanaf Empel op de Maasbruggen.
-Boven: Werkzaamheden in de uiterwaarden bij Empel voor bouw Sluis [l-boven] 
-Rechts Aanleg kanaalomleiding bij Koornwaard .

 
foto's © peter van gogh 16 augustus 2005 [r-boven]
en paul kriele [boven] 8 juli 2013 en paul de jong rws  9 juli 2013.

Op de bijeenkomst , waar ook wethouder Geert Snijders aanwezig is, komen de nevengeul aan de Maas bij oud-Empel, een reconstructie van het fort bij Gewande en de  recreatieve ontsluiting van de Empelsewaard en de Koornwaard aan de orde. Ook het Deltaprogramma rivieren [ivm overstromingen en waterpeilbeheersing]  staan op de agenda.
Locatie: Gemeentehuis Empel Brink 7.
Zie onder meer Uitweiden over plannen uiterwaarden dd.12 maart 2009 bijeenkomst Lachende Vis: 'Integrale gebiedsvisie'.