Nieuwbouw op HAS-locatie aangepast

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-06-2009 | Gewijzigd op: 04-10-2012

HAS-locatie
In de nieuwbouw op de locatie bij het Prins Hendrikpark[voorheen de HAS] is het gebouw [24 woningen] bij de basisschool aan de Antoon Derkinderenlaan [Van Lanschotlaan] komen te vervallen. Hierdoor kan een rij bomen blijven staan. Maar als compensatie daarvoor reiken de drie woontorens één laag hoger [4 m].

Voor de bewoners –merendeels huurders- van de 126 woningen is er een verdiepte parkeergarage .

In een toelichting zegt de gemeente dat door de hoog [hogere] bouw er meer ruimte komt voor groen. Aanvankelijk richtten de bezwaren zich juist op die hoogbouw.. en de bouwmassa’s.

Brabantbadlocatie
De bouwplannen voor de locatie Brabantbad en sporthal de Vinkenkamp waren eerder al aangepast met een verschuiving richting parkeerterrein achter het benzinestation. Hier zijn 120 woningen gepland, waarvan 20% goedkopere koopwoningen en 80% duurdere koopwoningen, waaronder een deels ondergrondse parkeerkelder is voorzien. Het ‘rondje IJzeren Vrouw’ blijft behouden.

Het plan ‘IJzeren Vrouw ligt vanaf 15 juni tot 27 juli 2009 ter inzage.