Project HAS-terrein met protest

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-06-2003 Nieuwe projecten rond IJzeren Vrouw  13 mei 2003
Na kritiek op de in februari 2003 gepresenteerde nota hoogbouw is er een nieuwe verschenen. Die nota kreeg nogal veel kritiek over de vaagheid en onduidelijke ambities van het college die er achter gezocht werden.
De nieuwe nota, rekening houdend met inspraak en commentaar, geeft de methode aan waar en onder welke voorwaarden hoogbouw kan komen. Zo dient de initiatiefnemer over tien criteria te rapporteren.
Dat de inspraak is gevolgd blijkt aan de verscherping van de uitgangspunten [opname van element zichtlijnen en cultuurhistorische achtergrond]. Ook dat de Oosterplas meeloopt als optie voor hoogbouw en dat hoogbouw in De Groote Wielen is aangepast.
Ook hoogbouw langs de kanaal krijgt in de nota wat meer nuances, evenals het feit dat de wijk Boschveld aan het Paleiskwartier is toegevoegd.

Na de kritiek op het plan voor de IJzeren Vrouw, heeft het College van B&W in de hernieuwde nota Hoogbouw het bestemmingsplan vergroot met de terreinen van de HAS en het voormalige Brabantbad.
Een van die onderdelen is het terrein van de voormalige HAS. De majestueuze flat die daar door een projectontwikkelaar was gepland is als bouwkolos uit de planning gehaald. Hoewel de nieuwbouw daar het verband tussen de boomrijke Van Lanschotlaan en het park moet open houden, zijn er toch twee 60m hoge flats mogelijk en meer laagbouw nabij de Mgr. Diepenstraat.
Op het Brabantbad-terrein kunnen - volgens de nota - een 35 meter hoge flat en 230 woningen komen. 
De nota stelt dat bouwplannen voor de Bartjes, die tot 25 meter hoogte kunnen reiken, dienen aan te sluiten bij de bestaande architectuur.
-------------- 
Protest uit alle windstreken  6 juni 2003.
Vanuit de woonomgeving van De IJzeren Vrouw dringen steeds meer protesten op tegen de herinrichting van dit deel van de Muntel. Volgens de nota Hoogbouw bevat de planvisie van de gemeente op twee locaties [HAS en Brabantbad] hoge flats, zoals eerder bericht.
Vooral tegen de hoogte en ook tegen de aantasting van de parkachtige sfeer maken omwonenden bezwaar. De hoeveelheid van 270 woningen tast die rust [parkeerdruk] aan. Dat protest gebeurde zowel in de wijkraad als in de commissies.
Het volgende traject van de wijkraad en de stichting IJzeren Vrouw die door die plannen is ontstaan, is om de raadsleden te mobiliseren om niet akkoord met de bouwplannen.