Ontwikkelingen rond en op oude HAS-locatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-04-2006 Nieuw bouwplan voor IJzeren Vrouw e.o., 9 november 2006. 
De gemeente presenteerde gisterenavond een aangepast bouwplan voor het HAS-terrein en de zuid-oostrand van het Prins Hendrikpark.
Die aanpassing zit h’m in de hoogte van de twee flats op het HAS-terrein [was 50 wordt maximaal 40 meter] en een verbetering van de zichtlijnen door massa-inperking. In plaats van twee hoge blokken komen er drie - ‘ranke, jaren dertig stijl -flats, en een lagere gebouw van slechts 13 meter hoog. Dat laatste woongebouw sluit aan op de Antoon Derkinderenlaan. Dankzij die hoogbouw is er op die locatie veel ruimte over voor een plantsoen, dat doorloopt zowel naar de Van Lanschotlaan als in het Prins Hendrikpark. Dit deel van 120 woningen, waarvan 24 goedkopere, is ontworpen door Atelier Zeinstra van der Pol [A’dam].

Bouwmaquette 
Zicht vanaf het westen[Van Lanschotlaan] op het HAS-terrein. Daarachter de plas en -midden-daarachter de verzamelde lagere bouw op de Brabantbadlocatie [parkeerterrein].
 

AWG-architecten [Antwerpen] maakte het bouwplan voor de Brabantbadlocatie: Op het huidige parkeerterrein zijn 113 woningen [waarvan 37 goedkopere] gepland, die verspreid liggen over drie gebouwen en die sterk op de IJzeren Vrouw zijn georiënteerd. De hoogte varieert van 13-25 meter. Langs de bebouwing, die hier ook een parkeerkelder bevat, blijft ruimte voor een wandelpad langs de plas.
De omwonenden stellen dat er meer kleinere woningen in het plan dienen te worden opgenomen en dat de hoogte van de drie flats niet boven de 35 meter mag uitreiken. 

Puinhopen weggewerkt 13 april 2006 
Eindelijk is er actie gekomen op het terrein voormalige HAS.
Protesten haalden uiteindelijk wethouder Jetty Eugster over om bij Van Wanrooij aan te dringen op het opruimen van het metershoge puin. Dat werd aangekondigd: vanaf 7 maart 2006....

Op de borden van de rechter foto staat : Zooi van Van Wanrooij en daaronder Duurt verrekes lang [linker bord]. En op het rechter bord: 7 maart gaan wij puinruimen. Doet nou eens FORT. foto's © gerard monté, 13 april 2006.

Bouw locatie Brabantbad-IJzeren Vrouw  15 april 2005. 
Op de locatie van de oude HAS op de Vliert is nu een groep van flats voorzien die drie torens omvat van maximaal 50 meter hoogte. Het uitzicht is verbeterd door een verkleind oppervlak,  zo luidt de schetsplannen van architect Liesbeth van de Pol voor dit gebied. Er zit een parkeergarage onder.
Bij de bebouwing op de locatie ‘Brabantbad’, die enigszins gewijzigd is, wordt meer afstand genomen tot het park. Het rondje park, dat een speel [mogelijk skate-]voorziening krijgt, blijft mogelijk!
B&W stellen wel, dat in de stad steeds meer geïntensiveerd moet worden qua bebouwing [inbreiden heet dat], zoals eerder gemeld, als gevolg van ruimtegebrek voor bouwlocaties! 
Bij de bouw ‘IJzeren Vrouw’ is er een mix van bouwmogelijkheden, zowel in de koop-als in de huursector en op de b.g. g. diverse soorten [?] voorzieningen. Maar het parkeren dient ondergronds te gebeuren. 
De schetsplannen van architect Bob van Reeth worden eerst met het platform IJzeren Vrouw besproken. Pas daarna wordt het bestemmingsplan gemaakt en volgt de inspraakronde.
 
Opruiming sloopafval op HAS-locatie/ den bosch, 15 maart 2006.
Het sloopafval van de voormalige HAS-gebouwen nabij de IJzeren Vrouw gaat eind maart grotendeels weg. Inmiddels-begin april 2006- is Gubbels met de afvoer gestart.

De meters hoge puinbergen slinken zachtjes aan. foto's © paul kriele, 7 april 2006.

De metershoge stapels puin waren een doorn in het oog van omwonenden. De helft [7.500 ton] van het puin, dat ter plekke met een puinbreker wordt vermalen, gaat naar de vuilstort de andere helft dient ter egalisering van het terrein. Met dit karwei dat volgens de wettelijke regels [Bouwstoffenbesluit] verloopt, maar wel erg verlaat, start de projectontwikkelaar de Gebrs. Van Wanroij nog deze maand en is eind april afgerond.  

Drie varianten voor 'HAS-locatie  -15 december 2005
Op de bewoners info avond presenteerde wethouder Jetty Eugster donderdag 15 december 2005 drie varianten voor de invulling van het terrein HAS-locatie dat ligt tussen de IJzeren Vrouw en de Antoon Derkinderenlaan [Van Lanschotlaan].
Drie 'slanke' torens van 50 meter met uitbouwen van 14 meter hoogte
drie wat lompere torens van 50 meter zonder uitbouwen
en een toren van 50 meter en drie gebouwen van 25 meter hoogte.

Winterzicht op de Has-locatie nabij de IJzeren Vrouw, waar het puin - december 2005 - nog steeds op afvoer ligt te wachten.
foto © paul kriele, 14 december2005.
De voormalige HAS waar drie torenflats, of een variant daarop, gaan verijzen.
foto © gerard monté 8 februari 2005.

Er blijft bij de eerste en tweede variant een natuurlijke doorloop van de IJzeren Vrouw naar de Antoon Derkinderenlaan bestaan. Bij drie wordt die doorgang geblokkeerd.. 

De voorstellen worden nog met betrokkenen besproken. Maar de wijkraad heeft nog wel wat meer varianten in petto, zoals een invulling met grondgebonden woningen. Puinhopen blijven -te- lang liggen Gieornder bij PuinhoopTerug naar boven