De maquettes van Lambert van de Leemput

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-12-2002 | Gewijzigd op: 04-08-2012
Lambert van de Leemput [* Den Bosch, 15 februari 1916  † 28 augustus 2001]: Winkelier en maquettenbouwer.
Maar Lambert was in de oorlog ook nog eens verzetsstrijder, voor welke verdienste hij na de oorlog het verzetskruis ontving.

Winkelier in speelgoed en maquettebouwer Lambert van de Leemput
*1916- † 2001.

foto © paul kriele, 14 mei 1997.


Lambert van de Leemput is de naam van Lambert senior, die de speelgoedzaak 'De Adelaar' had op Vughterstraata 4.
Diens zonen, Lambert jr. en Tonny hadden later ook elk een eigen zaak. Tonny in de voormalige C&A op de Markt en Lambert jr. in de Hinthamerstraat.
---------------

Maquettes in Prentenkabinet, 6 december 2002.  


Een foto van de etalage van het Prentenmuseum, waarop de huisjes die door de Rotary Vught verkocht voor een goed doel verkocht worden, staan geëtaleerd. 

foto © gerard monté, 28 april 2005.
 


Het Prentenkabinet op Verwersstraat 19 dat anderhalf jaar geleden open ging, wordt meer en meer een Bosch’ Museum. Het bevat nu vooral een collectie cartografie met antieke boeken, globes en Bossche prenten. Dat is de verzameling van Jo Timmermans die het pand van Borzo overnam. Zondag is de opening van een expo met maquettes die speelgoedwinkelier wijlen Lambert van de Leemput van ‘de Arend’ in de Hinthamerstraat zijn leven lang heeft gemaakt. De houten geveltjes in miniatuur geven een realistisch beeld van de straatwanden in de Bossche binnenstad.
Bij de expositie verschijnt een catalogus over het werk van Lambert van de Leemput.

De maquettes van Lambert van de Leemput vanaf 8 december 2002 te zien in het Prentenkabinet. 
Links Onze Lieve Vrouw van Den Bosch, rechts het Noordbrabants Museum.
foto' s © gerard monté, 8 december 2002.
 

Bij de expositie verschijnt een catalogus over het werk van Lambert van de Leemput.

foto' s © gerard monté, 8 december 2002  Linkerfoto de voormalige speelgoedzaak 'De Arend' op Hinthamerstraat 214B.
Rechts het reclamebord boven die zaak.
.
 

Opening Maquette-expo ‘Van de Leemput’   8 december 2002
Zondagmiddag 8 december 2002 werd onder toeziend oog van de weduwe van Lambert van de Leemput in het Prentenkabinet de tentoonstelling met stadsmaquettes geopend. Twee kleinkinderen trokken de Nederlandse vlag weg van ‘het blok op de Markt’ in miniatuur opgesteld in een van de zalen van het Prentkabinet op Verwersstraat 19.
Maquettes bouwen was naast zijn winkelierschap en huisvaderschap de specialiteit van wijlen Lambert van de Leemput. Uit afgedankte sigarenkistjes [AGIO en Willem II] en tal van materiaal bouwde hij oude Bossche gevels na. Dat deed -ie in de achterkamer van zijn winkel.
Daarbij liet hij zich inspireren door oude pentekeningen [Bierstraten], het olieverfschilderij ' De Lakenmarkt' en tekeningen van de Bossche Markt [1600] die hij op een verkoopmarkt tegenkwam. Dat maakt - zo stelde Rob va de Laar zijdelings, die weergaven waarheidsgetrouw.
Bij de opening waren de zoons Lambert en Hans en de dochters Annelies, Bettie en Gabriel aanwezig en nogal wat kleinkinderen. 
De Antoniuskapel, de eerste maquette die wijlen Lambert van de Leemput maakte. Zoon Lambert in zijn toespraak bij de opening van de tentoonstelling over het werk van zijn vader. Kring-voorzitter Cor Gilhaus staat links op deze foto. 

 foto' s © gerard monté, 8 december 2002.

Links Rechter foto:  Zoon Lambert sprak over de autoritjes die vader met moeder zondags maakte door het Brabantse land. Op een dag zagen zij een prachtige open haard met schouw die moeder erg mooi vond. ‘Die maak ik wel voor je, had vader gezegd.’ Uit die tijd dateert ook zijn stamboomonderzoek en het maken van familiewapens. Die wapens werden op een mooi plekje boven de door hem gemaakte schouw gehangen.
Dat is de aanzet tot het maken van maquettes geworden. De Antonuiskapel, die precies tegenover de zaak staat, nam hij als eerste object.  
De Oeteldonkse Club werd de eerste opdrachtgever. Lambert maakte voor Oeteldonk insignes en eretekenen.
Cor Gilhaus [2e van l.], voorzitter van de Kring Vrienden van 's -Hertogenbosch, in gesprek met mevrouw Van de Leemput-Lommers [l].
foto' s © gerard monté, 8 december 2002
De weduwe Riek van de Leemput-Lommerskort na de onthulling van de maquette 'Het blok op de Markt' luisterend naar de toespraak van voorzitter Cor Gilhaus. 
 

De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch was door de familie Van de Leemput uitverkoren om de collectie te gaan beheren. ‘De Kring,’ zo vertelde Lambert van de Leemput, ‘ stelt mensen in de gelegenheid een stapje opzij te doen en om de sporen van het verleden eens te gaan bezien. Dat is ons motief waarom we de collectie aan het museum ter beschikking stellen en voor deze tentoonstelling in bruikleen geven.’
Rob van de Laar kwam de familie een uniek cadeau aanbieden. Van de Laar, dit keer niet namens de OC, maar als manager van het Stadsarchief, bood Jo Timmermans, als eigenaar van het Prentenkabinet, een maquette aan van de gevel van het voormalige Amadeirohuis [kleuterschool] in de Verwersstraa/Oude Dieze. ‘Ter completering van de collectie,’aldus Van de Laar.
Na de sprekers volgde de opening van de exposities waar, naast familie, ook leden van de Kring Vrienden van ’ s-Hertogenbosch aanwezig waren.

Jo Timmermans van het Prentenkabinet toont het cadeau van Stadsarchief, aangeboden door Rob van de Laar. Het is een maquette van het Amadeirohuis gelegen op de hoek Oude Dieze/Voldersstraatje.  Koffiewinkel en kantoor[rechter deel pand] van De Drie Mollen.
foto' s © gerard monté, 8 december 2002.

Bij de onthulling sloeg mevrouw van de Leemput van emotie de hand voor de mond en zei over haar ' putter' [de koosnaam voor Lambert]: ’Dit had mijn man nooit kunnen dromen. Maar hij kon zijn werk ook niet uit handen geven.’ 
Jo Timmermans bedankte de Kring Vrienden van ’ s-Hertogenbosch voor de fantastische inzet bij het functioneren van het Prentenkabinet en in het bijzonder Lambert van de Leemput en de gehele familie Van de Leemput.
De maquette van de Markt, waarvoor een langdurige bruikleen geldt, zal straks nog een ere- plaatsje krijgen, aldus Timmermans, die hier zinspeelde op de komst van een Jeroen Boschcentrum eind 2003.

De gevelrij van de Markt Zuidzijde[links] en specifiek het -verlichte- Raethuys r]. foto' s © gerard monté, 8 december 2002 [r] en paul kriele [l].

 
Terug naar boven