WeenerXL en AVANS verstevigen samenwerking

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-03-2016 | Gewijzigd op: 07-03-2016
De samenwerking en het op elkaar aansluiten van WeenerXL en AVANS is met een nieuw convenant verder verstevigd. Voor AVANS draagt het convenant bij om in de opleidingen de praktijk beter tot uiting te laten komen. Voor de WeenerXL betent de overeenkomst een verdere verbetering van de dienstverlening.

De ondertekenaars van het nieuwe convenant dat WeenerXL en AVANS sloten.
vlnr Ton van Kollenburg [AVANS],  Sjoerd
van Erve [WeenerXL], Ed van Sprundel
[AVANS] en wethouder Huib van Olden [gemeente].

Professionals van WeenerXL helpen stagiairs in kennisverrijking op gebied van HRM en andersom voorzien AVANS-studenten Weener van nieuwe inzichten en de laatste theoretische kennis. Zij dragen ook verder bij in het onderzoek naar bedrijfsprocessen.
Feitelijk doel van de samenwerking is de deskundigheid van de professionals en van de studenten te bevorderen en het onderwijsaanbod aan te scherpen. Beiden gaan ook elkaars netwerk uitwisselen.