Gemeente ontkent klachten over behandelingen door WeenerXL

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-10-2016 | Gewijzigd op: 04-10-2016
Na de brief [dd.19092016] van de PvdA over de onheuse bejegening door medewerkers van  WeenerXL ontkent degemeente de klachten. In die kritische opstelling van de PvdA stond zij niet allern. Ook de SP had al een zwartboek uitgegeven en  de ombudsman nam een gelijksoortig kritisch standpunt jegens de sfeer  rond en de bejegening van medewerkers van WeenerXL jegens haar cliënten.
De cliënten werden geïntimideerd als ze met een verklaring van hun positie [om al of niet te kunnen werken] of over geldgebrek kwamen. Maar het ging met name over de toekennnig- al of niet- van een persoonsgebonden budget. Hen werd met inhouding of korting van hun uitkering gedreigd.
De gemeente zegt dat  '..het geschetste beeld niet overeenkomt met de werkelijkheid. De medewerkers dienen zich te houden aan de Participatiewet .'