Aannemer sluit overeenkomst voor nieuwbouw WeenerXL

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2021 | Gewijzigd op: 24-09-2021
Vrijdag 24 september 2021 heeft Martin Beukeboom van aannemer Dura Vermeer met directeur Sjoerd van het Erve van Weener XL de overeenkomst voor de nieuwbouw van Weener XL aan de Oude Vlijmenseweg getekend. Dat betekent dat nu officieel het nieuwbouwproject in opdracht is  gegeven. Wethouder Huib van Olden was bij die ondertekening aanwezig. 
Voorzijde van het nieuwe  Weener XL aan de Oude Vlijmenseweg voorheen het terrein van Michelin. Ontwerp, 8 april 2020.


Het wordt een duurzaam gebouw, energieneutraal en aardgasvrij. Bij die toepassing wordt gebruik gemaakt van bios-based en circulaire [van natuurlijke producten] materialen. Zonnepanelen en warmtepompen gaan zorgen voor de energieopwekking. Het dak wordt bekleed met sediumplanten en de gevels krijgen een groene beplanting.
Het streven is om eind dit jaar [2021] te beginnen met de bouw en de oplevering  staat gepland voor eind 2022.

Bericht van 27 oktober 2020 Dura Vermeer start met heiwerk nieuwbouw WeenerXL gestart.
Het plaatsen van een omheining op terrein voorheen Michelin en wat toeschouwers die het kwarwei gaan volgen. 
foto © Bericht van 27 oktobet 2020: Dura Vermeer begint met heiwerk
Dinsdag 20 oktober 2020 tekenden afgevaardigden van Dura Vermeer  en Weener XL de opdracht voor het heiwerk op de locatie voorheen Michelin aan de Oude Vlijmenseweg. Daar is het perceel overgedragen aan Dura Vermeer  Bouw-Zuid

Bericht van 8 april 2020 Dura Vermeer gaat nieuwbouw WeenerXL aan Oude Vlijmenseweg realiseren
Weener XL tekende vandaag 8 april 2020 een contrakt met de hoofdaanemer  DuraVemeer voor de aan besteding van de nieuwbouw van WeenerXL op de locatie Michelin aan de Oude Vlijmenseweg/hoek Oude Engelenseweg. De bouwplannen zullen nu verder worden uitgewerkt.
De eerste werkzaamheden beginnen na de bouwvakvakantie 2020.
.....
Impressie van de nieuwbouw WeenerXL 
op locatie Oude Vlijmenseweg/Oude Engelenseweg.
.....

Bericht van 4 juli 2019  Ontwerp nieuwbouw WeenerXL op Locatie Michelin 

Update van bericht nieuwbouw WeenerXL  dd. 26 maart 2019 
Het Bossche samenwerkingsverband HEVO/Tarra/Buro Kade/MTD/RA Infra/BPEM/Archimedes  gaat olv HEVO de nieuwbouw van WeenerXL ontwerpen. Deze combinatie kwam als beste uit de bus.
De ontwerpwerkzaamheden lopen door tot voorjaar 2020. Daarna start de bouw. Binnenkort start de selectie van de aannemer. 

Bericht van 26 maart 2019 Presentatie nieuwbouw Weener XL op v/h Michelinterrein
 


vlnr.:Wethouder Huib van Olden,
WeenerXL-directeur Sjoerd van het Erve
en de projectleider nieuwbouw Pieter van Hagen.


foto © paul kriele, 26 maart 2019.

.........................................................................

Gemeente presenteert nieuwbouw WeenerXL  op oude terrein Michelin Oude Vlijmenseweg
Dinsdagmiddag 26 maart 2019 hebben wethouder Huib van Olden, WeenerXL-directeur Sjoerd van het Erve en projectleider Pieter van Hagen de nieuwbouw van WeenerXL, nu op de Van Herpensweide, maar in 2022 verhuizend naar  het voormalige Michelin terrein aan de Oude Vlijmenseweg, hoek Oude Engelenseweg.de nieuwbouw gepresenteerd. Dat twee laags pand, zo ingedeeld dat een deel tzt verkoopbaar is, wordt een van de meeste duurzame panden in de stad, aldus Van Olden. De € 41,3 miljoen kosten  -een rendabel klrediet zegt Van Olden, zijn  inclusief ontwerpproces, inrichting en aanbesteding. De grondopbrengst [Michelinterrein] van  €5  gaat via Grondzaken terug naar WeenerXL.
Door de uiteindelijke nieuwbouw [het eerste plan dateert al van 2010] kan de woningbouw op de Van Herpensweide [Orthen Links]  worden voortgezet en afgerond.
Dat is ook een van de argumenten, naast dat het huidige pand echt op is,  zegt Van Olden om nieuwbouw te plegen. De keuze om dat op de  bestaande locatie te doen is afgevallen door de complexiteit die een verbouwing dan met zich mee brengt en vanwege het zoeken naar een tijdelijke alternatieve huisvesting.  
......
Hierboven: Indruk van de bebouwing van het
vroegere perceel van Michelin aan de Oude Vlijmenseweg. 
Rechts onderin  een stukje oude Industriehaven. Rechts bovenin
de remise van Aarriva. De Boksheuvelstraat loopt links bovenin de hoek.
De wit grijs geruite delen zijn parkeervelden. 
Behalve aan de voorkant [Oude Vlijmense weg] zijn aan drie zijden ingangen gesitueerd, te weten voor personeel en werknemers, bezoekers en vrachtverkeer en voor de post en  de groenwagentjes van WeenerXL. 

 
......

Het complex op een terrein van 3,5 ha waarop de nieuwbouw van ruim 13.000 m° omvat een centrale ontvangstruimte [middenin op de afbeelding], hallen voor beschermd werken, zoals de Weener academie voor post en groen. 
Het is dan wel ruim 40 miljoen maar dat verdient zich deels door de bedrijfsvoering terug, reageert directeur Sjoerd van het Erve. Daarmee duidend op de factoren van onder meer duurzaam en  thuiswerk van een groot deel van  de 300 ambtenaren. WeenerXL telt per jaar 17.000 bezoekers en mede dat aspect leidt er toe de in-en uitgangen  voor bezoekers, werknemers en vrachtverkeer en de eigen groenwagentjes over meerdere punten gescheiden is gehouden.
'Verkeerstromen' die er uiteraard ontstaan op de Oude Engelenseweg,  dat heeft onze aandacht, reageert de wethouder op opmerkingen over elkaar tegenliggend verkeer, dat ook met de bussen van Arriva te maken krijgt,  die terug van, of op weg naar de remise rijden. 

De gemeenteraad krijgt dit raadsvoorstel van  € 41,3 op 7 mei 2019 voorgelegd. De verwachting is dat zonder bezwaarprocedures of wat ook,  in 2022 de bouw klaar zal zijn. Dat is twaalf jaar nadat wethouder Bert Pauli in 2010  een nieuwbouw presenteerde voor de locatie Stadskwekerij in Deuteren.
Voor de huidige wethouder Van Olden van Zorg is dit een moment om trots op te zijn  zoals hij zelf zegt , ten eerste voor de werknemers die er dagelijks  verblijven. Ik gun het ze zeer dat zij  in het meest duurzame werk-en ontwikkelbedrijf van Nederland kunnen werken.

Bericht van 8 november 2018:  Nieuwbouw van WeenerXL klimaatneutraal  en circulaire inkoop 
WeenerXL nog even op de Van Herpensweide.

foto © paul kriele, 6 maart 2018.
........................................................................................

De nieuwbouw voor WeenerXL, dat nu nog op de Van Herpensweide is gevestigd, gaat volgens de moderne procedure verlopen  klimaatneutraal en circuliare inkopen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat blijkt uit het antwoord van B&W [brief dd. 06-11-2018] op vragen van R. Vonk van Groen Links [brief dd. 21-09-2018]. R.Vonk wees hij B&W op de belofte dat voorjaar 2018 het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen [MVI] zou verschijnen?

In dat licht maakt het project WeenerXL deel uit van 100 inkooptrajecten bij de overheid. Daarmee hebben ze een wezenlijk effect op CO2-besparing en /of ciculariteit.
B&W antwoordt dat dit ambitieurs actieplan MVI -na voldoende draagvlak te hebben verkregen in de organisatie- komend najaar uitkomt. Daarin staat onder meer, wat betreft de catering, dat bij de inkopen van vlees, kaas en zuivel uitgegaan wordt van 50% duurzaamheid van de totale inkopen van onze leverancier.


Terug naar boven