Nieuwbouw WeenerXL: klimaatneutraal & circulaire inkoop

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2018 | Gewijzigd op: 08-11-2018
WeenerXL nog even op de Van Herpensweide.

foto © paul kriele, 6 maart 2018.
........................................................................................

De nieuwbouw voor WeenerXL, dat nu nog op de Van Herpensweide is gevestigd, gaat volgens de moderne procedure verlopen  klimaatneutraal en circuliare inkopen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat blijkt uit het antwoord van B&W [brief dd. 06-11-2018] op vragen van R. Vonk van Groen Links [brief dd. 21-09-2018]. R.Vonk wees hij B&W op de belofte dat voorjaar 2018 het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen [MVI] zou verschijnen?

In dat licht maakt het project WeenerXL deel uit van 100 inkooptrajecten bij de overheid. Daarmee hebben ze een wezenlijk effect op CO2-besparing en /of ciculariteit.
B&W antwoordt dat dit ambitieurs actieplan MVI -na voldoende draagvlak te hebben verkregen in de organisatie- komend najaar uitkomt. Daarin staat onder meer, wat betreft de catering, dat bij de inkopen van vlees, kaas en zuivel uitgegaan wordt van 50% duurzaamheid van de totale inkopen van onze leverancier.