SP: Nog steeds Poolse werkkrachten bij Weenergroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-08-2012 De SP fractie constateert dat er nog steeds een groot aantal Poolse werkkrachten via de Weenergroep worden ingezet.
Dat was al zo vier jaar geleden toen de fractie er vragen over stelde en dat is nu nog zo. Daarom stelt de SP daar opnieuw schriftelijke vragen over. 

Het antwoord van het  College was toen dat de Weenergroep moet kunnen meebewegen met de (piek) vraag van de opdrachtgevers en dat dat niet altijd binnen de capaciteit en werktijden van het WSW personeel mogelijk is. Daar waar de wachtlijst onvoldoende soelaas biedt wordt ( incidenteel) gebruik gemaakt van uitzendkrachten.


1) Kan het College uitleggen waarom er gebruik wordt gemaakt voor schoonmaakwerkzaamheden van (Poolse) uitzendkrachten en niet van personen op de wachtlijst?  Die wachtlijst telt 130 namen.
2) De SP wil een overzicht vanaf 2008 tot  heden waarop te zien is 
• voor welk project (Poolse) uitzendkrachten zijn ingezet
• de aard van de werkzaamheden
• het aantal (Poolse) uitzendkrachten