Engelens dorpsgezicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2006 | Gewijzigd op: 16-01-2013
De Eendenkooi van Engelen.
Zicht op de eendenkooi van Engelen. 
Links onder is nog een deel van de ballonmand zichtbaar.


foto © roelvandenbroek, 9 september 2006

Open kerkendag 
De beide kerken in Engelen houden op zondag 14 september 2003 een kerkdag onder het motto 'Leve[n]de kerk' .
De St. Lambertuskerk en de Protestantse Samen op Weg gemeente willen oude en nieuwe inwoners laten kennis maken met wat de kerken te bieden hebben.
Na de oecumenische dienst [11.00 uur] in de Lambertuskerk volgt de muzikale opening 11.30 uur van de dag .

Oud [r] en nieuw Engelen [l]. foto's © peter van gogh, 16 augustus 2005
 

Historie
Van Engelen is al sprake in 815. De naam Ang crisa blijkt al uit een oorkonde uit die tijd. In 1147 wordt de schenking van de kerk **in Engelen aan het St. Janskapittel [kerkelijk bestuur] in Luik door paus Eugenius III bekrachtigd.
Historisch gezien waren er al in de IJzertijd bewoners, zo is uit vondsten in de Woerd gebleken.
In 1805 komt Engelen- na eeuwen van Hollandse [de Gelders] overheersing bij Bataafs Brabant. Napoleon bekrachtigd dit in 1810.
Kende Engelen eeuwen nauwelijks een paar honderd inwoners, op 13 oktober 1960 staat Tjeu, zoon van Harry Kivits, als de duizendste inwoner te boek. Dat was onder burgemeester F. Kempenaars die [als voorzitter van de gemeenteraad] in de bestuursperiode [1999-1978] van burgemeester Gerrit van de Ven in 1971 zou instemmen met de annexatie van Engelen door Den Bosch. Ook Bokohoevn Meerwijk en Empel hoorde bij die annexatie.
**noot Lambertuskerk: : Archeoloog Hans Janssen heeft in 1979 de fundamenten van die eerste Lambertuskerk blootgelegd.

einde gemeente Engelen
In de jaren zestig groeit het dorp gestaag. In acht jaar tijd kwamen er 500 inwoners bij.
Op 28 maart 1971 was de laatse openbare raadsvergadering in de Engelenburcht onder voorzitterschap van Frans Kempenaars. Die eiste bij de annexatie: aanleg riolering [2,5 miljoen gulden aangelegd] en behoud van het agrarisch karakter van het dorp!.De Haverleij was bestemd voor de zware industrie. Maar dat de tijd kan verkeren bewijst de invulling met kastelen...
Het dorp was in de 18e eeuw een gemeenshcap van boeren. Rond 1947 was meer dan 30 % nog agrarisch en in 1956 was dat 22%.
kasteelheren /vrouwen
De bewonerspopulatie van de kastelen bestaat -in sommige gevallen- uit heren en wellicht zijn er ook kasteeldames bij.. In ieder geval liggen de inkomens boven Jan Modaal!
------------------------ 
Linken:
De site over Engelen: http://www.dorp-engelen.nl  zie ook Maaspoort met Maasboulevard en Treurenburg Nieuwe stadswijk in de Henriëttewaard: de Haverlij aan de Haverleij. Bokhoven, dorpje aan de Maas klik op Bokhoven


Terug naar boven