Bruiloften in 'Liefdeskasteeltje' Meerwijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-12-2018 | Gewijzigd op: 05-12-2018
De bewonerr van kasteeltje Meerwijk, Timo Bosma, die in 2006 het kasteel aankocht, laat bruiloften en partijen toe in deel van zijn kasteel. Dat kondigde Bosma al in mei 2018 aan. Hij wilde dat het kasteel aan de Dieze onder Engelen de poorten zou openen voor huwelijkssluitingen en besloten partijen.
Nu heeft Peet Hofmans van voorheen restaurant de KASerne op Willemspoort, die plannen uitgewerkt en gaat een deel van het complex daarvoor inrichten. Hofmans denkt begin 2019, na een verbouwing, het kasteel te gaan verhuren voor recepties, bruiloften, besloten partijen, bedrijfsontmoetingen en vergaderingen.  
Bruiloftsgasten kunnen dan per boot vanaf de stad bij het kasteel aankomen,  zo redeneert Hofmans.
Bosma blijft in een ander deel van het kasteel wonen. 

-Onder: Aankomst bij  Kasteel Meerwijk.
-Redhts onder Interieur met bar van kasteel Meerwijk. 


foto's © paul kriele, 24 februari 2010.

-Rechts: Landgoed aan de Dieze onder Engelen.
foto © residence 
......