Eerste winkels met kunstexpo's op initiatief van VOLOP

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-06-2015 | Gewijzigd op: 07-06-2015
Op Hinthamerstraat 145 zijn de etalages van  leegstaande winkels ingevuld met  kunst van resp. Lisetteh en Heidrun Klos. Het is een initiatief van de stichting VOLOP van Majura Gutierrez en coördinator Natalie Ypma.
De opzet is door een invulling de leegstand wat te verdoezelen en prikkelend te zijn voor een nieuwe bestemming [zie toelichting hieronder.
Het neven effect is dat het tevens een promotie is van de kunstenaar.  
Coördinator Natalie Ypma, die zegt dat het om wisselexposities gaat, heeft intussen al 20 kunstenaars, hoofdzakelijk uit Den Bosch, die zich  hebben aangediend. Het gaat om fotografen, beeldende kunstenaars en grafici. 
Aanmelding via natalieypma@hotmail.com en de sites van de
kunstenaressen zijn Lisetteh  www.lisetteh.com  en Heidrun Klos www.heidrunklos.com.
Kunst in de etalage van pand
Hinthamerstraat 145 van Heidrun Klos.
-Rechts: Kunst van Lisetteh in
de etalage van Hinthamerstraat 145.


foto's © paul kriele, 6 juni 2015.

Toelichting op initiatief van VOLOP frament uit bericht van  2 juni j.l.
De stichting VOLOP gaat nog dit jaar de leegstand van winkels in de binnenstad aanpakken. De stichting, die onder leiding staat van Maruja Gutierrez, ex-medewerkster van het City Change Center [CCC], heeft kontakten met kunstkringen en het kunstonderwijs, maar ook met belangenverenigingen van winkeliers en zakenlui, zoals Hartje ’s-Hertogenbosch en het Centrum Management en het Ondernemersfonds.
'Met een invulling van lege panden ligt de verhuurkans gunstiger en krijgen starters een kans zich aan het publiek te tonen,' zegt Guttierez.