Karel Noordzij, Robvd Laar+HansTervoort gasten op CCC-ontbijt

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-02-2013 | Gewijzigd op: 07-02-2013
Op de tweede editie van het Carnavalsontbijt  [7 februari 2013] bij de CCC in de Nieuwstraat, waren ruim 100 gasten, allen gekleed in Oeteldonkse dracht [kiel en sjaal], afgekomen. Verleid door een ontbijt en door de gastsprekers ex-prins Amadeiro, Karel Noordzij en ex-minister-president van de OC, maar de computer van Oeteldonk, Rob van de Laar en als uitsmijter Hans Tervoort, die gisteren- woensdag 6 februari 2013 - tot winnaar van de Kletsavonden 2013 was uitgeroepen. 
De muzikale opwèrremer wordt evenals vorig jaar verzorgd door Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen.
De drie gastsprekers op het CCC-ontbijt van donderdagmorgen 7 februari 2013, Hans Tervoort, Karel Noordzij [boven] en links Rob van de Laar.

foto's © paul kriele, 7 februari 2013.

De grote zaal van het CCC in de Nieuwstraat zat propvol en op de gang stond het ontbijt met warm gekookt eitje, vleeswaren en kaas klaar.

Karel Noordzij [*Amsterdam, 1946], oud president-directeur NS en voormalig voorzitter van de hoofddirectie pensioenfonds PGGM.
De eerste spreker was Karel Noordzij, Amsterdammer en ook nog eens als niet katholieken toch tot prins van Oeteldonk uitverkoren geweest...
'Ik had, net zoals zovelen westerlingen, een totaal verkeerde indruk van het carnaval, dat een platvloers hos-en drankfeest zou zijn. Niets ís minder waar. Ik ben door mijn Bossche periode tot een andere gedachten gekomen. Ik heb er veel van geleerd en ik heb er genoten,' aldus de inleiding van Noordzij. 
De oud-prins Amadeiro, die zelf een belangrijk manager en later zelfs de president-directeur van de Spoorwegen is geweest, legde een link tussen het bedrijfsleven en carnaval, met name met de organisatie en cultuur van het Bossche  carnaval.
Van die hechte en voorbeeldige structuur van de Oeteldonksche Club, waar respect en erkenning voor/van mensen uit gaat, daar kan het bedrijfsleven,  ja zelfs het kille [Noord-] Nederland nog wat van leren.
Het bedrijfsleven concentreert zich niet meer op de beste strategie, maar spitst zich toe op het verwerven en aanhouden van talent. Door mijn studie daarover en door ervaring  kwam ik terecht bij de Piramide van Mazlov, die uitgaat van een maatschappij waar erkenning heerst voor elkaar en waar men gewaardeerd wordt. Dat heb ik  ook in Oeteldonk gezien met zijn opgebouwde structuur, de assessor en de hofnar die dienstig zijn naar hun Peer of Prins en waar waardering 
wordt uitgesproken. In Oeteldonk is men ruimhartig met waardering en erkenning [beloning in de vorm van onderscheidingen]. Dat kennen we in Nederland  niet: 'Doe maar gewoon'.  
Noordzij: 'Van carnaval kunnen we dus veel leren.'

Rob van de Laar [het computergeweten van Oeteldonk]
Van de Laar als archivaris werkzaam in het Stadsarchief gaf een historische uiteenzetting over het Oeteldonks carnaval. Dat is in1881 begonnen en officieel in1882 [in Plaats Royaal, tegenwoordi 't Lombardje] ontstaan. Daar kwamen de heren uit de betere stand en het zakenleven bijeen om het carnaval, dat door zijn excessen op een verbod dreigde uit te lopen van bisschop Godschalk, in stand te houden  door een veredeling,' aldus Van de Laar.  
Zo is het spel, de organisatie[ functies en protocol], de kleding [boerenkiel], de optocht en het volk daar omheen, ontstaan. Dat alles met namen en situaties die persifleren op degene die het carnaval had willen verbieden. Dus dat is de reden dat de plaats Den Dungen en de plek, de boerderij op den Muggenheuvel, waar deze man had gewoond, in het dorp Oeteldonk zo'n markante rol spelen. 
Van de Laar betreurde het wel dat deze persiflage op de maatschappij niet vaak genoeg gebruikt wordt en nauwelijks in de praalwagens naar voren komt. Men pakt meer de actualiteit en personen beet. -Links boven: Een overvolle zaal bij het CCC in de Nieuwstraat op het tweede carnavalsontbijt.
-Links: 'Van de organisatie en de opzet van het Oeteldonks carnaval valt voor het bedrijfsleven nog veel te leren,' aldus de oud-president van de NS en oud- Prins Amadeiro, Karel Noordzij.
-Boven: De winnaar van de Kletsavonden 2013, Hans Tervoort, met  zijn trofee: de 'kletsmajoetel', waaraan van elke winnaar een bronzen naamplaatje hangt
.

foto's © paul kriele, 7 februari 2013.  


Hans Tervoort [zanger, muzikant cabaretier, entertainer en communicatie deskundige]
Trots kwam Hans Tervoort de zaal binnen, getooid met de Kletsmajoetel die hij gisteren woensdag 6 febrariuari2013 hadgewoonnen. Dat is een keten emt daaraan een bronzen medaillon [kikker en embleem] met daaronder een reeks van bronzen naamplaatjes van alle winnaars  van de 'Kletsavonden', die in 1976 begon.
De Bosschenaar legde vervolgens, aan de hand van eigen opnamen, het verschil uit tussen Toanpraoten  en een kletsavond. Toanpraoten zie je met name in de dorpen Het is wat platvloerser en vaak dubbelzinnig. En een voordracht op een Kletsavond  is meer ludiek en maatschappij gericht. 
zie ook de site van CCC

Terug naar boven