Op de koffie bij Rombouts, aansluitend Barbershop korenfestival

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-09-2017 | Gewijzigd op: 07-10-2017

Voor Barberskorenfestival zie onder  'Op de Koffie bij..'

Zaterdagmorgen rond half 10 begon- na een optocht door een deel van de binnenstad- voor het stadhuis een muzikaal en kleurrijk afscheid, waaraan de Blauwe Engelen en uiteenlopende  Bossche  historische verenigingen, zoals Moyses' Bosch en de Stadspijpers deelnamen. Ook het 's-Hertogenbosch Muziekkorps en de historische Stadspijpers gaven acte de présence. De gilden uit Nuland [St.Antonius Abt] en Rosmalen [Catharina-St.Joris] en de Oude Schuts kwamen er een eregroet brengen.
Daarop aansluitend nodigde Ton Rombouts, die er met zijn gezin en aanhang bij aanwezig waren, allen uit voor een kop koffie en wat lekkers in de hal van het stadhuis.

Bij al degenen die voor het stadhuis hadden gestaan,  sloten zich er nauwelijks andere burgers bij aan. Maar binnen een uur  kwam pas de grote toeloop op gang.

Het gezin Rombouts De Oude
Schuts en het Gilde kijken naar het vendelzwaaien als eregroet
aan de vertrekkende burgemeester. 

Op het bordes staan de wethouders Huib van Olden, Jan  Hoskam, Eric
Logister, Paul Kagie en de nestor
van de Raad Paul van der Krabben. Jos van Son kwam even
later zich er bij aansluiten.

Ook de  gemeentesecretaris
Irma Woestenberg [2e v.r.]
was present.

foto's © paul kriele,
30 september 2017.
............................................................


 

De vendelgroet- dit keer van het Gilde
uit Rosmalen- is een historisch gebruik aan
hoogwaardigheidsbekleders en hoge functionarissen 
bij hun komst en hun vertrek uit hun resp. functie.


foto's © paul kriele, 30 september 2017.
 

Cadeau van de Blauwe Engelen,  die Rombouts tot aartsengel benoemde..


Uit alle geledingen  kwamen burgers
Rombouts de hand drukken. Onder wie Stefan Savelbergh [re-boven].
Enkele Blauwe Engelen stonden al  in het voorste gelid
nog voordat aan Rombouts, namens alle gastvrouwen
en gastheren een cadeau kon worden aangeboden.

Foto hierboven: Een afgezant van Moyses' Bosch en rechts Rob Hoogeboom.
Rob Hoogeboom, Boschloog en molenliefhebber geeft een editie van Bossche Kringen aan de burgemeester waarin een artikel over Rob Hoogeboom.....foto's © paul kriele, 30 september 2017.
................

De Blauwe Engelen deden de burgemeester  een schaal van Cor Unum cadeau. Daarop staat de tekst:
'Je hebt ons vleugels gegeven'.Voorzitter van Gastvrij 's-Hertogenbosch Hilda Terlouw en woordvoerder 
Henk Engel  benoemden Rombouts tot 'aartsengel'.
Rombouts toonde zich erg verguld en vereerd met de geste. 

...........................
-Links boven: De Blauwe Engelen maakten aan
 weerszijden van de Verwersstraat thv Het Noordbrabants Museum een cordon ter huldiging van Ton Rombouts.

-Boven: Henk Engel en Hilda Terlouw tonen het
bord van het  keramisch werkcentrum van Cor Unum 
waarop staat: 'Je hebt ons vleugels gegeven'.

-Links: De aanbieding aan Ton en Marijke Rombouts.


 foto's © ton rutten, 30 september 2017.
..................................................................................................
 


Woordvoerder van de Blauwe Engelen
Henk Engel met achter zich een engelenschaar
olv voorzitter Hilda Terlouw, die de oorkonde
waarop Rombouts tot 'Aartsengel' wordt benoemd, aanbiedt.

....................................................................................................
 Koffie voor De Oude Schuts, met o.a.
Herman van den Heuvel [l-boven]
en voor het gezin van Rombouts [r-boven] en
de Halve Compagnie der Oude Schuts [l-onder.


foto's © paul kriele, 30 september 2017.
........................................................................................................


Barbersshop Ontmoetingsfestival luidkeels in de regen 

Veel druppels vielen, maar nog meer noten klonken
tegen enen op  zaterdag 30 september 2017
tijdens het tweejaarlijks Barbersshop Ontmoetingsfestival.

 
foto's © paul kriele, 30 september 2017.


Speciaal op deze afscheidsdag van Rombouts
kwamen circa 40 koren op dit Barbers Ontmoetingsfestival op de Markt voor het stadhuisbordes bijeen.
'The New Harvest Singers' uit Geldermalsen, maar
bijna allemaal met Bossche zangers. Het staat al
tien jaar olv Nico Zwarthoed. Dit koor behaalde
dit jaar  een unieke score en werd weer eens landskampioen.

foto's © paul kriele, 30 september 2017. 
........................................................................................................

Rombouts liet het zich allemaal  al glunderend aanhoren: 'Friends for ever' en 'I love you.'.....  Dat riep bij de burgemeester de reactie op: 'Ik zal er vannacht nog eens over dromen. Maar mijn liefste vriendinnetje staat naast me....[Alom hilariteit..]  
Jullie hebben met dit optreden de zon laten schijnen. Dat proberen wij ook als stadsbestuur.  Daarom hoop ik  jullie nog vaak terug te zien!'
 

Terug naar boven