Laatste stukje Vlijmense -beton- weg wordt geasfalteerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-09-2012 | Gewijzigd op: 06-09-2012
De gemeente gaat in de week vanaf 9 september 2012 beginnen met de vernieuwing van het laatste deel van de Vlijmenseweg. Die dateert van 1936 en is met betonplaten aangelegd. Aan weerszijden loopt een fietspad. Intussen was, bij de aanleg van de Randweg naar Vught - voor een deel- de Vlijmenseweg vernieuwd, inclusief het fietspad aan de Oostzijde. Maar nabij  Essent nog niet.
In plaats van betonplaten komt er asfalt te liggen. Ook het fietspad  aan die Essentzijde wordt nog doorgetrokken, wat eerste niet de bedoeling was. Dankzij vragen uit de  politiek komt er toch ook weer een fietspad aan de Essentzijde.

De werkzaamheden zijn een aanloop naar de herinrichting van het Willemsplein [bij Essent]  en het Wilhelminaplein [bij Chalet Royal].
De werkzaamheden duren twee weken, aldus een bericht van de gemeente. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel door, maar autoverkeer gaat via de Randweg.

Huidige situatie Vlijmenseweg

In deze bocht van deVlijmenseweg liggen nog betonplaten die vervangen worden door asfalt.
Ook wordt het fietspad aan de Essentzijde- op aandringen van de politiek -nu wel doorgetrokken. Dat pad is nu nog door een betonblok geblokkeerd.

foto's © paul kriele, 22 juni 2011.

Oude sitiuatie van rond 1937-38
Het Zuiderfront en de Oversingel [rechts] op de locatie waar in 1956 de PNEM [nu Essent] haar hoofdkantoor bouwde.
De Oversingle ligt aan de stadskant, ofwel de Oostkant van Lombok ,zoals de oude volkswijk heette, en
aan de Westkant heette die straat Overlaat.
De Vlijmenseweg loopt er vanaf 1936 onder langs.
De kademuur vormt, hoewel aan de Oostkant iets verlegd, een bescherming tegen hoog water.

© archiefoto's uit de jaren na 1936.


Terug naar boven