Nieuwe min.-president van Oeteldonk Sander van de Gevel

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-10-2012 | Gewijzigd op: 24-10-2012
Vanavond- dinsdag 23 oktober 2012 - is in de kelders van Hotel Central, na de laatste vergadering van het Boerenparlement onder leiding van Frans Reyner, Sander van de Gevel [voormalig minster van PPC] geïnstalleerd tot minister-president van de Oeteldonksche Club van1882.
Dat ging met enig ceremonieel en toespraken gepaard onder meer van de beide ministers.

De kelders van Central.
De officiële overdracht van de bestuursfunctie door de oud-minister-president Frans Reyner. Die draagt de voorzittershamer en de dwaal, die behoort bij de functie van minister-president,  aan de nieuwe functionaris Sander van de Gevel [r.] over. 
foto's © paul kriele, 23 oktober 2012.

Toespraak Frans Reyner
Frans Reyner blikte terug op een bestuursperiode van 4 jaar die volgens hem lang genoeg was. 'Zeker als je vooruit kijkt naar het evenement 11x11 +elf jaar Oeteldonksche Club.'
Reyner toonde zich tevreden met wat er bereikt is:  'Het eerst elf elffeest was een pareltje aan de kroon van Oeteldonk. 
Mijn doelstellingen zijn gehaald: rust en duidelijkheid brengen in de organisatie, het de draagvlak verbreden, het leggen van een financiële basis. Maar ook de combinatie tussen kunst en carnaval realiseren en de jeugd meer betrekken bij het feest van Oeteldonk.'
En Reyner sloot eerst af met een kritische noot: 'Kijk niet naar je eigen belang, maar naar het belang van Oeteldonk. '
En gaf vervolgens zijn opvolger nog een advies mee:' Let op het belang van je medewerkers in de organisatie en borg de tradities van Oeteldonk.' 

Boven: Lois van de Ven zong het Oeteldonks Volkslied dat meegezongen werd de 150 aanwezigen in de zaal en waarbij Sander van de Gevel als kers verse minister -president [r.] de houding aan neemt.

foto's © paul kriele, 23 oktober 2012.

Toespraak nieuwe minister-president Sander van de Gevel.
Mooi in de rede van de nieuwe minister-president  was diens erkenning dat ie wel wat gespannen was rond deze eerste speech. 'Mijn voorganger deed het uit zijn mouw, de Hoogheid [overigens incognito ook aanwezig..] doet het uit zijn hoofd en ik kies voor een ouderwets papierke.'  Daar stond verder nog op dat men moest wennen aan een nieuwe bestuurder, die iets anders is van postuur en iets anders van formaat en een minister- president die al 17 jaar samen woont met Pieter-Jan van Hoof, mijn steun en toeverlaat.   .. wat Maastricht kan, kan Oeteldonk beter!' , aldus van de Gevels zinspeling op het koppel Onno Hoes en Albert Verlinde. 

Uiteraard dankte Van de Gevel zijn voorganger en noemde diens verdiensten en ook enige zwakke kanten: 'Je hebt de verschillende organisaties rond de Oeteldonksche Club duidelijker gedefinieerd, ze als het ware op eigen benen gezet, Daardoor creëerde je helderheid en transparantie. Je werd met de economische crisis geconfronteerde. Ook implodeerde het carnaval. Daarom moest het draagvlak van onze vereniging verbreed worden.  
De leden konden voor meer zekerheid zorgen en een belangrijker aandeel in de begroting dragen. Dus zette je in op groei en dat is je gelukt. Het ledental verdubbelde in 4 jaar.
Jouw zakelijke aanpak en rechtlijnig karakter maakte het je niet altijd even gemakkelijk, waardoor je niet altijd even goed begrepen bent. Jammer ook, dat je je toegezegde beleidsplan nooit op tafel hebt weten te leggen. Maar dat zal ik goed maken: ik kom spoedig met een visie en kort erop ook met een beleidsplan.
Frans: Je laat een kerngezonde vereniging achter. Het draait als een tierelier.'

Van de Gevel: 'I have a dream'
Van de Gevel sloot af met: 'Ik heb een droom. Ik hoop dat we met zijn allen nog beter gaan beseffen dat we het samen moeten doen. Ons moeras lijkt soms op een archipel van eilandjes waar ieder met volle overtuiging en inzet erg met  zijn eigen besognes bezig is.
Toch zul je soms iets meer moeten geven om later iets terug te kunnen krijgen en soms zul je iets moeten laten om een ander te kunnen laten schitteren. 
Ik heb er vertrouwen in dat we als team prachtige dingen kunnen doen voor Oeteldonk. Ik ben er trots op dat eenieder mij zijn/ haar steun heeft gegeven. Dat belooft wat! '.

Waren het hier de leden van de ministerraad ..die een persiflage uitvoerde van de in 2009 door Frans Reyner geboycotte groep Tempestade.
Al trommelend werd Frans Reyner uitgeluid en Sander Van de Gevel ingeluid
.

foto's © paul kriele,  23 oktober 2012.

'Tempestade' nog een keertje terug
Na Sander van de Gevels toespraak kwam de groep Tempestade het toneel op. Met leden van de ministerraad werd een persiflage gegeven op deze trommelaars, die in 2009 door Frans Reyner uit de optocht werden geweerd. Reyner had samen met de minister van optocht eigenzinnig deze met Indianenveren getooide trommelaars, die aan de optocht vooraf liep, geboycot. Bij het aftreden van Reyner als minister-president kwamen zij nog eens- lawaai makend en trommels uitdelend - verhaal halen. 

Terug naar boven