Vruughepke: Carnavalsontbijt van Oeteldonk voor de media

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2013 | Gewijzigd op: 04-02-2013
De zondag voor carnaval is bij de Oeteldonksche Club traditiegetrouw de gelegenheid dat de Geminteraod de [onzichtbare] werkers aan carnaval fêteert met een ontbijt, dat zij Vruughepke noemt. Dit keer waren de media uitgenodigd: de fotografen, de filmers, de schrijvende pers en ook zij van de PPC, Blurb en de internetters.

Café M'n Tante Korenbrugstraat

Welkom door de burgemeester van Oeteldonk Peer van den Muggenheuvel tot den Bobberd [r.] en diens Assessor Keesje Minkels [m.].

foto © paul kriele, 3 februari 2013.

In een welkom door de gastheren Peer van den Muggenheuvel tot den Bobberd en diens assessor Keesje Minkels refereerde Peer van den Muggenheuvel naar voorgaande keren met de kampioenen van het Bossche dames hockey. Deze sporttalenten zaten - naar anciënniteit - aan de bar. De mupkes vooraan aan de thee en de ouderejaars meer naar achteren, aan de brandewijn of jenever…´, zo memoreerde Den Peer.

Het jaar daarop was Beheer Openbare Ruimte uitgenodigd inclusief de jongens van het zware werk. Maar die lieten het afweten, alleen kwam de directie met 5 man opdagen.
Dit keer dus de pers, omdat - zoals de Peer aangaf - ´Jullie op positieve wijze al vanaf 1882 [..] over het feest der feesten schrijven.´
Den Peer vroeg een hartelijk applaus voor de gastheren van ´M´n Tante´ in de Korenbrugstraat: Josemieke Crebolder, Marc Huijgens. Achter de bar stonden verder Roel Simons en Boy Schellekens.

-Boven: 'Vergimmes Mooi' die op het ontbijt in M'n Tante voor de vrolijke noot zorgde.
-Rechts boven: Jürgen van de PPC, die het team van M'n Tante [de barkeepers Roel Simons en Boy Schellekens en de eigenaars  Josemieke Crebolder en Marc Huijgens] bedankte voor hun gastvrijheid en inzet. Marc en Josemieke werden gedecoreerd met de 'gouden steekpenning'.
-Rechts: Een bomvolle ´M´n Tante´.


foto's © paul kriele [boven] en paul van den heuvel, 3 februari 2013.

 

Het programma van ´Vreug Hepke´ werd verluchtigd door de muzikanten van ´Vergimmes Mooi´. Als hoofdbestanddeel kregen de aanwezigen perslui een quiz voorgelegd de fotografen dienden in de omgeving met een groepsfoto, de Oeteldonkse geminteraod vast te leggen en de schrijvende

De quiz voor de fotografen, filmers en de schrijvende pers

-Het Bossche NOS-team dat heel origineel aan de quiz deelnam, zowel in de categorie fotografie als schrijvende pers. Middenin Theo Verbruggen, links Remco Coolegem en rechts Jan Peels.
-Onder: De teams van PPC en Brabants Dagblad.

foto's © paul kriele, 3 februari 2013
.

Zie voor filmpje van de NOS-inzending Vruug Hepke met daarin ook de- door de quizcommissie- de zes opgelegde woorden.

 

De winnaars waren de jongedames van de PPC. Allen kregen na afloop een oorkonde uitgereikt.
De mannen van de - Bossche - NOS studio Theo Verbruggen en Jan Peels maakten een filmpje waar de zes bewuste woorden in voorkwamen. Heel origineel!
Dat was dan ´het evenement van niks, maar wel gezellig,´ zo citeren we den Peer tot slot.

De winnaars van de quiz, de jongedames van de PPC met hun inzending ´illegale setjes..´ en de oorkonde. De jury bezig met de oorkondes.
foto's © paul kriele, 3 februari 2013.Terug naar boven