Gemeente eist- op basis politieverordening-weghalen obscene cartoon

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-02-2013 Enkele ambtenaren van de gemeente zijn gisterenmiddag 5 febrauri 2013 -in de Postlstraat gaan kijken hoe werkelijk het tafereel er uit zag, dat is opgehangen aan de gevel van gay-café Push. Daar staat de neuwe minister-president  Sander van de Gevel in een obscene houding afgebeeld achter dins voorganger Frank Reyner. Daarbij klinkt het motto van carnaval 2013: Een lekker/werrum gevuuul. 
Postelstraat gaycafé Push
Rechts de innemende Sander van de Gevel en links diens voorganger als minister-president van Oeteldon, Frank Reyner...

foto © paul kriele, 5 februari 2013.
 

Aanleiding tot deze schouwing waren klachten van buurtbewoners in de Postelstraat, aldus de gemeentewoordvoerder Herman Loerakker. De conclusie was, aldus Loerakker, dat '. .. -volgens de Algemene Poltieverordening [APV]- de beeltenis in strijd was met de goede zeden.'
Daarop is door de gemeente aan de eigenaar Marcel van Zwam en de uitbater Jan Willm Bresser het verzoek gedaan het spandoek met de cartoon, waarop de twee figuren staan afgebeeld, van de gevel te halen.