Eindelijk aanpak De Koornwaard

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-03-2005 | Gewijzigd op: 19-09-2012
Rijkswaterstaat gaat in het zicht van de omleiding van de Zuid-Willemsvaart de Koornwaard aanpakken. Dat is een terrein in de uiterwaarden van de Maas onder Empel waar in de jaren zestig vele vaten gif illegaal zijn gestort. De grond bevat zware metalen [o.a. autowrakken], chemicaliën [cyanide], organisch afval en huishoudelijk afval. Het gebied is tot verboden terrein verklaard voor de zwemrecreatie, hoewel Neptunes er boten heeft liggen...

Deze foto dateert van 2012 en is gemaakt ivm de bouw van de Sluis nabij Empel [midden voor] . Hierop staat achterin de Koornwaard afgebeeld.

foto © rws, 19 juli 2012.

Het Koornwaarddossier is tamelijk dik en bestrijkt inmiddels een periode van ruim 25 jaar! Dit deel van de uiterwaarden onder Empel, toentertijd eigendom van grondverwerking -en overslagbedrijf Van Haaften, later dochter Dekker uit IJsendoorn, is bekend om zijn illegale vuilstort [lekkende vaten]. Maar de naam herinnert ook aan de verbrandingsoven [huishoudelijk afval] die er tot 1975 heeft gestaan.

In 1978 werd de aanvankelijke zandwinning met een zandlaag afgedekt!
In 1988 startte de politie een onderzoek nav klachten over de illegale stort. Die volgden toen het Bossche Nutsbedrijf daar in de buurt een winplaats voor drinkwater wilde aanleggen. Drie jaar daarvoor stelde de Grontmij ook een onderzoek in dat nauwelijks iets opleverde.
Begin 1989 startte de Provincie [IWACO] een onderzoek dat uitliep op een rapport met alarmerende feiten over de omvang van de vervuiling!

De geplande aanpak, die nog in procedure verkeert, bestaat deels uit een opschoning en deels uit het isoleren van de vuilstort. Het karwei is begroot op 10 miljoen euro. Volledig opruimen zou x –maal zoveel kosten.
Hoewel rws ontkent dat de aanpak met de – milieuvriendelijke - omleiding te maken heeft, werd dat nieuw tracé juist verlegd van dwars door de vuilstort, naar vlak langs de precaire zone.