Bij 60 jaar Cor Unum in 2013 expo in nieuwe SM's [als cadeau SM's]

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-10-2012 | Gewijzigd op: 11-10-2012
Vanmiddag 10 oktober 2012 werd in de DeGruyterfabriek aan de Veemarktkade de nieuwe ateliers en kantoren van Cor Unum officieel geopend. Bij die gelegenheid bood de directeur van het Stedelijk Museum René Pingen aan Lotte Landsheer, directeur van Cor Unum voor volgend jaar [2013] - bij 60 jaar Cor Unum - een jubileumexpositie aan in het nieuwe Stedelijk Museum.
Die expositie zal gaan bestaan uit een representatieve selectie uit de 500 stukken, die Cor Unum vanaf de oprichting door wijlen de kunstenaar Zweitse Landsheer [de vader van Lotte] heeft opgebouwd. 
Deze collectie wordt met de publicaties, documentatie, ontwerpen en andere bescheiden aan het SM's overgedragen. Dat werd ook vanmiddag in  een schenkingsacte bekrachtigd. Bij die ondertekening door René Pingen en Lotte Landsheer gaf de SM's directeur de waarde en het belang aan [het archiveren] van de collectie, die een nationale zelfs een internationale uitstraling heeft. 

-Links: Het moment van ondertekening van de schenkingsacte van de collectie van Cor Unum aan het Stedelijk Museum. Het SM's gaat bij gelegenheid van 60 jaar Cor Unum in het najaar van 2013 een expositie inrichten die representatief is voor de verzameling van  500 stukken die in de voorbije 60 jaar is opgebouwd.

-Onder: Symbolisch voor de schenkingsacte én de toezegging van een jubileumexpositie is deze foto met een innige omhelzing tussen de museumdirecteur René Pingen met de Cor Unum-directeur Lotte Landsheer.
 
.

foto's ©  paul kriele, 10 oktober 2012.

Eerste werk vastleggen collectie
René Pingen, die in zijn aandeel van de officiële opening een terugblik deed naar het faillissement [2009] en het heropstarten van Cor Unum, memoreerde ook dat Lotte drie jaar geleden blij was dat de collectie uit handen van de curator was gered.
'Maar we gaan eerst de totale productie inventariseren en beschrijven,' aldus de museumdirecteur, die de collectie typeerde met 'bijzonder en soms gecompliceerd. Ze laat een mooie - internationale-  tijdsontwikkeling zien.
Maar behalve dat 'bijzondere', laat ze ook haar emotionele waarde zien. De ziel van de collectie is gelukkig bewaard gebleven,' aldus Pingen, die aansluitend daarop met zijn aanbod voor een jubileumexpositie kwam.

Ambassadeurs van Cor Unum
De opening van Cor Unum in de De Gruyterfabriek was tevens de start van het jubileumjaar. Dat moment grepen burgemeester Rombouts en Walther Tibosch, de voorzitter van de Stichting Cor Unum, aan om een oproep te doen om vriend/ambassadeur te worden van Cor Unum, door bijv. een financiële steun of door het [als deelgenoot] aankopen van een kunstobject  [lantaarn'], dat de ontwerpster Kiki van Eijk speciaal rond dit jubileum gaat maken. 
Maar er zijn ook objecten, onder meer van Alex Witte te koop.
Specifiek de voorzitter van Cor Unum Walther Tibosch deed een oproep om een kunstvoorwerp - als cadeau voor iemand of als aandenken aan een gebeurtenis - te kopen.

Cor Unum 1953-2013
Beiden benadrukten de enorme steun die in die jaren door de Bossche bevolking aan Cor Unum is gegeven, waardoor het  keramisch instituut is kunnen blijven voortbestaan. Maar zij riepen eenieder ook op dit instituut te blijven steunen, mede ook om de viering van het 60-jarig jubileum mogelijk te maken.

>>Parallel aan dit artikel volgt nog een impressie van de officiële opening: opening

Een moment na de openingshandeling [High Tea] door burgemeester Rombouts, waarbij geproost wordt op de 'Stap in de toekomst', zoals de inscriptie op de door de medewerkers o.a. Ton, Ben, Jan, Anna, Bart e.a. aangeboden tegel vermeldt.
vlnr: René Pingen, Walther Tibosch, Ben, Kiki van Eijk, burgemeester Ton Rombouts, een Cor Unum medewerkster en Lotte Landsheer.

foto © paul kriele, 10 oktober 2012.
 
Cateraar Happaz
De opening werd culinair en feestelijk verzorgd door Happaz.  De geste deden Renske en Peter van Happza aan Lotte al drie jaar geleden, tenminste als Lotte zou slagen Cor Unum weer op te poten te krijgen.

Terug naar boven