Opening ateliers & kantoren Cor Unum in De Gruyterfabriek

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-10-2012 | Gewijzigd op: 15-10-2012
Vanmiddag -woensdag 10 oktober 2012 -heeft burgemeester Ton Rombouts samen met museumdirecteur SM's René Pingen en de bedrijfsleider van Cor Unum Lotte Landsheer op een verhoogde schaarlift met een High Tea de nieuwe vestiging van het keramisch werkatelier Cor Unum in de De Gruyterfabriek geopend.

Temidden van een grote schare van betrokkenen, afgevaardigden van musea, ambtenaren, politici, kunstenaars, afgevaardigden van de Lucasopleiding en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, voltrok zich op het Kunstplein in de De Gruyterfabriek de openingsceremonie die gepaard ging met enkele toespraken, de openingshandeling en een ondertekening van een schenkingsacte [zie elders acte ] tussen Cor Unum en het SM's.

De high tea, ofwel de openingshandeling
. -Boven: De Openingshandeling, waarbij door Rombouts thee op 'koudijs' wordt  gegoten, waardoor er rook ontstaat.
Tegelijk werd de nieuwe website
www.corunumceramics.nl in gebruik genomen.

-Links boven: Het proosten na de openingshandeling met vlnr René Pinge [SM's], de  voorzitter van de Stichting Cor Unum Walther Tibosch, Ben, ontwerpster Kki van Eijk, burgemeester Ton Rombouts, een medewerkster van Cor Unum en bedrijfsleider Lotte Landsheer
.

foto's © paul kriele, 10 oktober 2012.
 


-Boven en rechts: Het publiek en de sfeer waarvoor ook cateraar Happaz een creatief aandeel had.

foto's © paul kriele,10 oktober 2012

Toespraken Walther Tibosch
'Vandaag maken we op deze locatie een nieuwe start, mede dankzij de BIM,' zo begon de voorzitter van Stichting Cor Unum zijn toespraak.
Wat is gebleven? Lotte en haar mensen, haar vormgevers met hun passie en hun bevlogenheid.
'Wat is er na 2009 aan toegevoegd? Lotte als docent van Sint Lucas. De eerste stagiairs zijn hier actief,' sprak Tibosch.

Maar ook belangrijk is de kassa van Cor Unum. De kassa dat zijn onze mensen en ons product. En daarom doe ik een oproep tot aankoop van keramiek.
Vandaag is ook de start van de makers en van de marketingpartners die 60 jaar Cor Unum gaan uitdragen en voorbereiden.'
Daarop wees Tibosch naar het 'Cor Unicum', een ontwerp voor een kunstobject van Kiki van Eijk dat bij gelegenheid van het jubileum wordt gemaakt. Bedrijven en particulieren kunnen dit kunstobject voor €1500 kopen. Van deze beperkte oplage gaat  €1000 naar het jubileumjaar en  € 500 is bestemd voor de te maken kosten.
Met die aankoop maakt de koper zich vriend van Cor Unum.

-Links: De voorzitter van de Stichting Cor Unum, die een oproep deed om - financieel- het 60-jarig jubileum van Cor Unum in 2013 mogelijk te maken.

-Onder:  Een omhelzing door Lotte Landsheer van  Armandi van Loon, student tweede jaars aan het St. Lucas [specialisatie keramiek], de speciefieke opleiding waarmee Cor Unum [o.a.door stagiairs] verbonden is.

foto's © paul kriele, 10 oktober 2012.
-Links boven: De deelnemers van de integratiegroep o.a. Toos, Ton, Ben, Bart, Anna enJan.
Lotte Landsheer kreeg van hen een tegel aangeboden met de tekst:
COR UNUM 10-10-2012
EEN STAP IN DE TOEKOMST
Maar Lotte diende eerste met haar rechtervoet een afdruk op de tegel te plaatsen [foto boven
]. 

foto's © paul kriele, 10 oktober 2012.

Toespraak van Armandi van Loon
Student tweede jaars [creatieve vakken, specialisatie keramiek] van het Sint  Lucas plaatste Lotte Landsheer met  'Koningin van Cor Unumland' op een voetstuk:
'Zo puur natuur als aardewerk en de prinsen en prinsesjes die om haar heen werken, zijn de engeltjes uit de keramiekhemel... Geen ander zo sterk, mooi en enthousiast, geen ander waar ik tegen op kijk en van wie ik nog zoeveel wil lerenDank je wel mijn lieve toffe Lotte,''  sprak Ammandi van Loon, die daarop van haar 'koningin' een knuffel kreeg. 

Voor toespraak René Pingen zie Pingen artikel
René Pingen, directeur SM's, die met een cadeau van een expositie kwam en ook aanbood de hele collectie [vanaf 1953] en bijbehorende ontwerpen en documentatie te gaan archiveren en te gaan inventariseren.

foto © paul kriele, 10 oktober 2012.

 

Toespraak Lotte Landsheer
Lotte Landsheer maakte van de gelegenheid gebruik een dankwoord uit te spreken, maar dat was zo lang en omvangrijk dat het niet na te schrijven is. En zo ja, dan met gevaar om iemand te vergeten, maar de rits namen en toevoegingen bracht wel af en toe een lachsalvo te weeg.

Lotte Landsheer kreeg van vele kanten lof toegezwaaid en toonde zich af en toe geëmotioneerd door de woorden van erkenning en door de herinnering aan de moeilijke tijden rond het faillissement.

 
Ton Rombouts zei onder meer: Cor Unum  et anima una, ofwel 'één van hart en één van ziel'.

foto © paul kriele, 10 oktober 2012.
 

Toespraak Rombouts
Burgemeester Rombouts: 'Ik houd van jullie, wij houden van jullie, de stad houdt van jullie. Dat is wel gebleken dat Cor Unum heeft kunnen voortbestaan. Zoveel mensen geven ondersteuning aan jullie. Ik mag dit namens de wethouders uitspreken.  'Populair gezegd: Cor Unum is niet kapot te krijgen,' zei Rombouts, die Lucebert aanhaalde: 'Alle dingen van waarde zijn weerloos'.
Wat is weerloos ? De stoffelijke dingen, zoals die van Kiki van Eijk, maar ook de mensen van waarde, zoals Lotte en haar collega's die mensen aan de hand neemt en hen de kans biedt hun eigen talent te ontdekken. Dat verdient om Cor Unum te beschermen.'
Open dagen:
Op 12 en 13 oktober 2012 zijn er open dagen in de De Gruyterfabriek bij Cor Unum van 10-16.00 uur. Ook leuk voor kinderen. Men kan er zelf een werkstuk maken.


Terug naar boven