Jeugd viert sloop basisschool de Vlieger voor nieuw woonverblijf

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-11-2020 | Gewijzigd op: 18-11-2020
Actueel bericht van 18 november 2020: Viering sloop basisschool / start nieuw woonverblijf in Hintham
In de week van 9 -11 november 2020 werd door elf jongeren de symbolisch de sloop gestart van de voormalige  basisschool De Vlieger aan de Henri Bayensstraat in Hintham. Zij proosten alvast op de slooprestanten op hun toekomstig woonverblijf. Het gebouw dat  in opdracht van de  Stichting Steengoed door Zayaz  wordt neergezet, moet in 2022 klaar zijn. Daar gaan de door jongeren gehuurde 17appartementen wonen. 
Zie ook www.stichting-steengoed.n/l/sponsors
.
Een voor de jongeren symbolisch moment op de sloopresten van
de voormalige basisschool in Hintham, waar de stichting
Steengoed door Zayaz een nieuw onderkomen laat bouwen.

Bericht van 8 april 2020 Gemeente erkent tenslotte bouw wonvoorziening door Stichting Steedgoed.
Zoals op 12 maart bericht heeft de Bossche politie  erkend dat zij traag en slordig is geweest met haar besluit rond de woonvoorziening van de stichting Steengoed voor Jongeren De Vlieger aan de Henri Bayensstraat.

Bericht van 12 maart 2020 Fracties achter  verbouw Woonvoorziening De Vlieger
Bossche  politiek is hele slag gedraaid in haar standpunt rond de verbouw van basisschool De Vlieger in Hintham. 
Zij schaart zich achter het voorstel van Ingrid Zwambagt [CDA], dat die bouw doorgang moet vinden en niet de dupe mag zijn van het heen nweer gedoe rond de nieuwbouw in Annabos in Hintham. In de raadsvergadering van 31 maart komt dit voorstel nog een aan de orde.
 
Voormalige basisschool  in Hintham
aan de Henri Bayensstraat.
Tegenwoordig De Vlieger voor
jongeren met een lichte beperking. 
foto's © paul kriele,  2 juli 2009.

Bericht van 19 februari 2020 Steengoed vreest in brief [dd.18022020] mislukken bouwproject De Vlieger voor jongeren met [licht] verstandelijke beperking

Het ouderinitiatief Stichting Steengoed stuurde een brief [dd.18022020] aan de leden van de gemeenteraad over passende woningen voor jongeren met een licht] verstandelijke beperking. 
De reden is dat zij ziet aankomen dat door een alternatief van de bebouwing in het Annapark in Hintham, naar de school De Vlieger [door die met een etage of twee te verhogen] haar project woonvoorziening voor die jongeren, nu al voor de tweede keer opzij wordt geschoven. 

Bericht van 30 januari 2020:  Bouw in Annapark: Wethouder Roy Geers wijkt niet van standpunt
In de gemeenteraad van dinsdagavond  28 januari 2020 raakte de meeste raadsleden boos en geïrriteerd over de standvastige houding van wethouder Roy Geers die niet wilde wijken van zijn standpunt om in het Annapark de bouw van 16 appartementen toe te staan.
Een enigszins toegeeflijke houding zat h'm in Geers toezegging met de omwonenden die nog feller tegen zijn, naar alternatieven te gaan kijken en daarbij de tegenstanders zo veel mogelijk moet zien te overtuigen. 
 
Wethouder Roy Geers van onder meer Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw.
foto © mei 2018

Bericht van 12 december 2019 Meerderheid gemeenteraad tegen bebouwing in Annapark Hintham 
Gemeeeteraad wil van wethouder Roy Geers een scenario voor de bouw van het Hinthamerpark in Hintham dat kleiner is dan de aanvankelijk bedoelde opzet van  16 appartementen. Zolang de wethouder niet met een ander plan komt neemt de raad er dan ook geen bresluit over. Het hindert de politiek dat ze per see uit één scenario mag kiezen En dat is het ongewijzigd voorstel van het College..
De omwonenden, die zeiden toch al niet gehoord te worden, willen het liefst dat er voor het Annabos naar een andere locatie wordt gezocht.

Bericht van 30 november 2019 Meerderheid raad tegen bebouwing Annapark in Hintham
Een meerderheid van de gemeenteraad,  zo bleek in de Commissie Omgeving dinsdag  26 november 2019,  is tegen de woningbouw in het Annapark in Hintham. Van de ene kant is ook de coalitie niet enthousiast, maar de opposite met VVD, D66 en Groen Links [zie bericht hieronder] en Leefbaar, PVV en de SP , is zonder meer tegen. 
In het park wil Den Bosch 16 appartementen bouwen, als alternatief van een grootschaliger bouw om daarmee projectontwikkelaar Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling, die het park al jaren bezit, tegemoet  te komen...maar ook  om daarmee het Annabos te kunnen behouden. In de raadsvergadering van 10 december 2019 valt de beslissing.


Bericht van 23 december 2018: Verzet tegen woningbouw in Annapark Hinthamer groeit.

De Bossche Groenen zijn met de omwonenden tegen de bebouwing van een deel van het Annapark dat gelegen is Oostelijk van de Jasmijnstraat in de Hinthamerpoort en Westelijk van Hintham Zuid. 
Het gaat om een gebouw van 16 appartementen in de Noordhoek van het Annapark, aan de westzijde van het Annabos.  

Vroeger heette dat park,  behorend bij de aan de weg naar Hintham gelegen witte villa Annastate, Annabos. Daarachter ligt de school De Vlieger. Maar dat stuk grond, dat ecologische waarde heeft, kwam in handen van een projectontwikkelaar. Er is nóg een plan aan de Westkant om aldaar een  woning te bouwen.
Het dierenparkje van de Heijmansen, indertijd wonend aan de Jasmijnstraat, gaat naar de gemeente en wordt toegevoegd aan het Annapark. 
Momenteel loopt er een door de gemeente opgedragen haalbaarheidsonderzoek rond de bouwplannen. Maar de omwonenden in Hintham, Hinthamerpoort en de Aa-wijk hebben zich tegen die bouwplannen verzet. 
De Bossche Groenen vraagt bij monde van fractieleider Judith  Hendrickx om de groene buffer die het Annapark in de omgeving biedt onbebouwd te laten en de mening van omwonenden te respecteren. Ook vraagt zij  om naar alternatieve locaties voor de bouwplannen te zoeken.  Zou u ook het  Annabos als park openbaar willen maken?

 

Terug naar boven