Gemeente neemt transitie gas vrijmaken van Hintham-Zuid over

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-03-2022 Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) Hintham-Zuid
 
Vorig jaar verscheen er een
boek over Hintham van Ad van Liempt
.

Het rijk heeft de aanvraag voor rijksbijdrage door Hintham -Zuid voor het aardgasvrij maken van de wijk niet beloond. Na ’t Zand, de Buitenpepers, Sparrenburg en Zuid was in de betreffende Transitievisie Hintham Zuid aan de beurt. Daarom gaat de gemeente met woonstichting JOOST aan de slag om alsnog dat project van het Bewonersinitiatief Duurzaam Hintham uit te voeren. Al zal het meer tijd kosten, zegt een bericht van B&W dd.17032022.
Zo wordt onderzocht op welke manier de bewoners mee kunnen doen in een toekomstig collectief warmtenet in de wijk. Warmtebedrijf in de wijk Hintham Zuid Er is al bekeken welke maatregelen nodig zijn om de koopwoningen te verduurzamen. Woonstichting JOOST neemt daarbij de woonwensen in de huurwoningen mee bekijkt de verdere planvorming voor de flats in de wijk.
De technische en financiële haalbaarheid van het warmtenet willen we verder uitwerken , aldus B&W. Ook wordt onderzocht of en zo ja, Hoe, de gemeente kan deelnemen in een toekomstig warmte-bedrijf.