Onthulling kunstwerk nabij winkelcentrum Hintham

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2008 Vanmorgen -woensdag 27 februari 2008- werd, na korte toespraken van voorzitter Piet Spierings van de wijkraad Hintham en wethouder Rodney Weterings het kunstwerk 'Hinthamer Bekooring' onthuld. Dat staat op de rotonde in de Jan Heijmanslaan- Pastoor van Thiellaan. 

Het kunstwerk 'Hinthamer Beklooring' op de rotonde Jan Heijmanslaan van Anton Reijnders.

foto © paul kriele,  21 februari 2008.

De ‘onthulling’ gebeurde met het uitreiken door wethouder Weterings van een zestal certificaten, waarin de schooljeugd van De Vlieger en de Jeroen Boschschool belooft goed op dit kunstwerk te letten mocht er iets mee misgaan. De gemeente beloofde bij monde van de wethouder, dat de gemeente deze keramische figuren en symbolen, die iets met Den Bosch en Hintham hebben te maken te zullen onderhouden.

.


Hierboven de schooljeugd van de Vlieger en de Jeroen Boschschool uit Hintham verzamelen zich rond de rotonde in Hintham en zingen en spelen op hun meegebrachte deksels, trommels en ander keukengerei dat maar lawaai kan maken.. De blaadjes bevatte de tekst van het lied 'Land van Maas en Waal'[Boudewijn de Groot] , dat na afloop werd gezongen
.
 
foto's © paul kriele, 27 februari 2008.

Het ontwerp van de figuren, die op een stellage [vandalismebestendig] zijn geplaatst, is van Anton Reijnders. Reijnders verwijst naar Bossche en Hinthamse elementen en heeft -door de keramiek - zijn affiniteit met het Keramisch Werkcentrum aan willen geven.
Wijkraadsvoorzitter Spierings vertelde dat drie jaar geleden dit initiatief is ontstaan en door de gemeente werd overgenomen en nu als eerste- keramisch - project van een reeks wordt aangeboden bij 40 jaar Hintham. Onze wijk staat nog veel te gebeuren, aldus Spierings die daarmee verwees hij naar een nieuw wijk/zorgcentrum en het opknappen van het winkelcentrum.
Na het officiële gedeelte maakten de ruim honderd schoolkinderen een polonaise rond het kunstwerk op de wijs van Het Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot en ging men in De Biechten met een drankje de onthulling vieren.


-Links boven: De 'hoge' heren die een toespraakje gaan houden terwijl de jeugd onrustig wordt. Links wijkraadvoorzitter Piet Spierings en rechts de kunstenaar Anton Reijnders. Middenin wethouder Rodney Weterings.

-Boven: de wethouder reikt de certificaten uit.
Van de Jeroen Boschschool: Frank Konings, Ron van de Bogaert en Kiki Hofmans en van De Vlieger: Jary Stakenburg, Colin Kitslaer en Marlene Lax.
-Links: Het gejuich na de plichtplegingen rechts na afloop maakt de jeugd een polonaise rond het kunstwerk
.

-foto's © paul kriele, 27 februari 2008. 
 

Eerst de toespraken van wijkraadvoorzitter Piet Spierings die namens zijn collega's sprak: Annemarie van de Thillaart, Joop Stoof en Ingrid Thelissen. Wethouder Rodney Weterings riep achtereenvolgens de namen om van de scholieren die mede namens hun klasgenoten een certificaat ontvangen. Deze schooljeugd van De Vlieger en de Jeroen Boschschool hebben dit kunstwerk geadopteerd. Zij verplichten zich een beetje op dit monument te letten. De rondedans rvan de Hinthamse schooljeugd rond het kunstwert, terwijl er muziek wordt gemaakt en het lied 'Land van Maas en Waal' wordt gezongen
.

foto © paul kriele, 27 februari 2008. 
 

Onthulling kunstwerk Hintham 25 februari 2008: 
Woensdag 27 februari 2008 onthult wethouder Rodney Weterings het kunstwerk 'Hinthamer Bekooring'. Leerlingen van de Jeroen Boschschool en de Vlieger nemen deel aan het programma. Zij adopteren dit kusntwerk dat op initiatief van de wijkbewoners aangeboden wordt door de gemeente aan Hintham. tgv het 40jairg jubileum van de wijk Hinthamer Bekooring maakt deel uit van het zgn Keramisch Spoor. 
Kunstwerk Anton Reijnders rotonde Hintham 21 februari 2008.
In de week 11-16 februari 2008 werd op de rotonde in Hintham [kruising Jan Heijmanslaan-Van Broeckhovenlaan-Past.Van Thiellaan] het kunstwerk van Anton Reijnders onthuld. Het onthult ook de affiniteit van Reijnders als voormalig hoofd werkplaats van het Keramisch Werkcentrum. 
De naam die Anton Reijnders aan dit kunstwerk, dat op een markante plek is gezet, luidt: 'Hinthamer Bekooring'. 
foto's © paul kriele, 21 februari 2008.Terug naar boven