Renovatie/ restauratie gevels Brede Haven 1978/ Handelskade

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-07-2003 | Gewijzigd op: 11-10-2012
In 1978 begon de grote renovatie en restauatie. meergenaamd Plan- Waaigat. Dat was een samenwerking tussen Gemeente Werken, Heboma [Heijmans Bouw Maatschappij] met financiering door F. van Lanschot Bankiers. Doorslaggevend waren de subsidies die de ministeries van Volkshuisvesting en CRM verstrekten.
Het totale investeringsbedrag beliep rond de vijf miljoen gulden.
Aanleiding voor dit eerste na-oorlogse- meest grootschalige restauaratieproject was de toezegging van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk [CRM] dat, als voor 1 juli1978 zou worden aangevangen, dan op een subsidie ter bestrijding van de werkloosheid kon worden gerekend.

Behalve 300.000 van het Rijk, droeg ook de Provincie met 300.000 gulden bij en stak de gemeente 100.000 gulden in het project.
Bovendien kon Heboma ook nog grote percentages van de restauratiekosten uitgekeerd krijgen als het om beeldbepalende panden ging.

De motivatie was: heststel van het stadbeeld en het creëren van een aantrekkelijk woonklimaat. Eerst verkocht de gemeente de gevelrij tussen de Dommelflat en de kop van de Oliemolensingel voor een bedrag van 288.000 gulden aan Heboma. Het bevatte 12 percelen van gesloopte huizen en acht te restaureren panden.

De gevelrij, beginnend vooraan, was nog het minst bouwvallig.

Dit is de gevelrij aan het begin van de Brede Haven met o.a Café Neuf [4e pand van links] Links Ook Café Neuf aan de Brede Haven.

Door de bouwval en vooral door bombardementen van de oorlog 1940-1945 waren in de loop der jaren al huizen onbewoonbaar verklaard of ingezakt en/of gesloopt.
In de golf van het Stuctuurplan van 1964 was men hier en daar al begonnen met slopen van huizen in vaak verpauperde volksbuurten. Zo verdwenen de Pijp, Weversplaats en Beurdsestraat. Ook langs de Binnenhaven was er al een rij huizen opgeruimd op de plek waar de Dommelflat nu staat.
In een tijd van woningnood en opkomend herstel na de oorlog was er dringend behoefte aan woningen.
Met de aanname van het Integraal Binnenstadsplan onder burgemeester Gerrit van de Ven [1969] keerde het tij. 
Ook het plan voor demping van de Binnendieze werd ingetrokken.

Het gedeelte van de Brede Haven, dat eind jaren 60 begin 70 verloederd was geraakt.

Brede Haven met middenin het Waaigat, identieke positie als rechter foto, maar dan genomen na 1978. Zelfde beeld als linker foto, maar dan vóór de restauratie van rond 1978.

Plan  Waaigat
Naar ontwerp van architect Herman Teering, die ook de restauratiearchitect was van de St.Jan, werd een plan gemaakt: bepaalde huizen zouden worden gerestaureerd . Van andere percelen werd een renovatieplan gemaakt en kwam er historiserende nieuwbouw in de plaats.
Zoveel mogelijk werd uitgegaan van kleine parcellering , verschillende woningtypen en een variatie in de hoogte van de daken en uiteenlopende verdiepingshoogten. Zoveel mogelijk zouden de 18e en soms ook 16e en 17e eeuws gevels worden behouden. 

Panden aan de Brede Haven die in 1978/1979 zijn gerestaureerd en/of gerenoveerd. Zij ontlenen hun namen aan de bedrijfsactiviteiten in de buurt: De Coffiebaal, Het Middelburgs Schip, Het Rotterdamse Marktschip Op de kaden van de haven hielden nogal wat rederijen en bootdiensten kantoor Zij voeren op Rotterdam of trokken met hun vracht en /of passagiers naar Helmond Veghel of Maastricht. 
In de tijd voor de stoomvaart trokken langs toogpaden paarden de boten over het kanaal.

Overige projecten Handelskade
De renovatie van de pakhuizen aan de Handelskade dateert van 1982/1983. Daar was ondermeer het transportbedrijf van Beekwilder gevestigd.

De rij pakhuizen aan de Handelskade met de panden van Verhuisbedrijf Beekwilder.Toevallig staat er ook een transportwagen van de Gebr. Sars.

De verhuiswagensvan Beekwilder op de Handelskade.

In 1993 is de brug over de Dommel gerestaureerd. 
In 1998 kwam het project herstel westelijke toren klaar. 


Terug naar boven