Oude pastorie St. Cathrien dicht getimmerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-11-2015 | Gewijzigd op: 13-11-2015
De voormalige pastorie van de Sint Cathrien** op de Kuipertjeswal 10 is dichtgetimmerd. De maatregel is genomen om het kraken te voorkomen. De pastorie werd nog bewoond door pastor Bernard Speekenbrink [*1923-† 2010], die dan wel in 2007 afscheid nam, maar de pastorie was al ver voor die tijd niet meer als zodanig in gebruik.
Het gebouw, gelegen op de hoek met de Parklaan/Spinhuiswal, dateert uit de vijftiger jaren. Het pand werd tot voor kort nog wel bewoond door anti kraak.

Kerk en pastorie van de
voormalige parochie Sint Cathrien.
De achterzijde van de pastorie Sint Cathrien.
Links de pastorie en rechts een voormalig patronaatsgebouw.

Het perceel staat in de belangstelling van onder meer de Renschdealgroep uit Horst*, die het in combinatie
met het oude Paleis van Justitie wil ontwikkelen.

foto's © paul kriele, 12 november 2015.

De Sint Cathrien**, gebouwd naar ontwerp van architect Jan Stuyt, heeft nog geen nieuwe bestemming. Het kerkgebouw, waarvan de bouw aanving in 1916, werd op 13 mei 1918 geconsacreerd.  Het is uitermate gschikt als muziekcentrum of voor een andere culturele bestemming.

*Renschdaelgroep
Zie artikel over de bedoeling mbt Paleis van Justitie en Cathrienkerk,  bericht dd. 23 september 2015.

**Meer over de St. Cathrien zie  bericht dd. 19 augustus 2007.